Eesti inimeste usaldus Euroopa Liidu suhtes on viimaste aastate kõrgeim

06.08.2019

Eesti elanike usaldus Euroopa Liidu suhtes on kasvanud 60 protsendini, mis on viimase viie aasta kõrgeim tulemus, selgub värskelt avaldatud Eurobarameetri uuringust. Usaldus on kasvanud kõigi põhiliste näitajate lõikes, alates majandusest kuni demokraatiani välja.

Üle-euroopalises uuringus paistavad Eesti elanikud silma veel väga kõrge toetuse poolest ühisraha euro suhtes: 85 protsenti Eesti inimestest toetab ühisraha, mis on märkimisväärselt kõrgem ELi keskmisest (62%). Kõrgem on liikmesriikide seas toetus ühisrahale vaid Sloveenias (88%).

Kõige suuremaks väärtuseks hindavad Eesti inimesed Euroopa Liitu kuulumise juures liikumisvabadust: 93 protsenti eestimaalastest toetab EL-i kodanike vabadust elada, töötada, õppida ning tegeleda ettevõtlusega kõikjal EL-is.

Euroopa Liidu majanduslikku olukorda peab heaks 64 protsenti Eesti elanikest. Eesti majanduslikku olukorda hindas heaks 68 protsenti eestimaalastest, mis on võrreldes eelmise aastaga kasvanud 2 protsendipunkti. Neljandik arvab, et järgneva 12 kuu jooksul muutub riigi majanduslik olukord paremaks. Poole arvates jääb olukord praegusega samale tasemele ning 18 protsenti arvab, et muutub halvemuse poole. Oma leibkonna majanduslikku olukorda hindas heaks 79 protsenti Eesti elanikest.

Suurima murekohana näevad eestimaalased meie riigis hinnatõusu ning elukalliduse suurenemist – 38 protsenti pidas seda olulisimaks probleemiks. Tervis ning sotsiaalne kindlustunne valmistab muret kolmandikule eestimaalastest. Euroopa Liidus on Eesti elanike arvates kõige pakilisemad probleemid seotud sisserände (53%) ning terrorismiga (26%). Euroopas tervikuna on märgatavalt kasvanud inimeste mure ka kliimamuutuste ja keskkonna suhtes.

Euroopa Liidu kodanikuna tunneb end 79 protsenti eestimaalastest, mis on samuti üle EL-i keskmise (73%).

Eurobaromeetri standarduuring viidi läbi pärast Euroopa Parlamendi valimisi ajavahemikus 2019. aasta 7. juunist 1. juulini kõigis 28 EL-i liikmesriigis ja viies kandidaatriigis. Eestis viib Eurobarameetri küsitlust läbi Kantar Emor.