Emori uuringueksperdi kommentaar erakondade reitingu uuringu tulemuste erinevuse kohta

20.11.2015

TNS Emori erakondade reitingu uuring näitab, et novembris juhib erakondade edetabelit Keskerakond, kellele järgnevad Reformierakond, Vabaerakond ja Sotsiaaldemokraatlik erakond. Võrreldes septembrikuise uuringuga on muutunud oluliselt vaid kahe erakonna reiting. Reformierakonna toetus on langenud 4% võrra ja EKRE oma on tõusnud 5% võrra. Suure tõenäosusega on see seotud pagulasteema kajastamisega meedias, kus EKRE on saanud väljendada elanikkonna hulgas populaarseid seisukohti ning valitsuse pagulaspoliitika alased seisukohad ei ole eriti toetust leidnud.

 

jaanuar veebruar märts aprill/mai juuni august september november
Eesti Keskerakond 22% 22% 24% 26% 26% 25% 24% 23%
Eesti Reformierakond 25% 23% 28% 19% 18% 20% 24% 20%
Eesti Vabaerakond 8% 9% 12% 18% 19% 17% 17% 16%
Sotsiaaldemokraatlik Erakond 18% 20% 16% 17% 16% 16% 18% 16%
Isamaa ja Res Publica Liit 15% 14% 10% 8% 8% 9% 7% 7%
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 5% 9% 9% 8% 9% 9% 7% 12%
Erakond Eestimaa Rohelised 2% 2% 1% 3% 3% 3% 3% 3%
Eesti Iseseisvuspartei 1% 0% 0% 0% 1% 1% 0% 0%
Rahva Ühtsuse Erakond 0% 1% 0% 0% 1% 1% 1% 1%
Muu (sh üksikkandidaadid) 3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1%
Valitsuskoalitsioon 43% 43% 44% 44% 43% 45% 48% 43%

Allikas: TNS Emori omnimetoodikal põhinevad uuringud (https://www.kantaremor.ee/erakondade-toetus)

Uuringu meetod: personaalintervjuud vastajate kodudes (TNS Emori ühe CAPI-bussi raames) ja veebiintervjuud. Kokku küsitleti 1865 valimisealist kodanikku vanuses 18-74 aastat.

Küsitlusperiood oli: 11.11-18.11.2015. Tabeljaotustes on erakondade reitinguprotsendid näidatud nendest, kellel on erakondlik eelistus, seega “ei oska öelda” vastanute protsent elimineeritakse. Antud andmete näitamise viis muudab erakondade reitinguprotsendid võrreldavaks Riigikogu valimiste tulemustega. Seega võimaldab antud andmete esitamine näha erakondade võimalikku osakaalu Riigikogus, kui valimised oleks toimunud uuringu küsitlusperioodil ja antud kandidaatide valikuga.

Novembris oli “ei oska öelda” osakaal 23%.

Täna avaldatud Turu-uuringute erakondade populaarsuse uuringu tulemused, kus Keskerakond juhib 33%-ga, erinevad liidererakonna osas 10% võrra TNS Emori vastavast tulemusest. TNS Emori uuringueksperdi Aivar Voogi hinnangul on kõige tõenäolisemaks põhjuseks valimite struktuursed erinevused ja seda just rahvuse proportsioonide osas valimisealiste kodanike hulgas. TNS Emor jälgib täpselt, et valimisealiste kodanike hulgas oleks vastavalt ESA andmetele esindatud proportsionaalselt erinevad rahvuse, vanuse, soo jne rühmad. Probleemi tekkekohaks AS Turu-uuringute valimi puhul on nähtavasti asjaolu, et võidakse täpselt jälgida rahvuste proportsioone kogu valimist, mis esindab kogu täisealist elanikkonda (sh mittekodanikud), kuid ei arvestata asjaoluga, et muust rahvusest Eesti kodanikud vastavad uuringutele meelsamini (st on kergemini kättesaadavad) kui mittekodanikud ning selle tulemusena võib muu rahvuse osakaal olla valimisealiste kodanike hulgas oluliselt üle 20%, kui see proportsioon peaks olema alla 20%.

Eelnevalt on välja toodud, et üheks erinevuse põhjuseks võib olla asjaolu, et AS Turu-uuringute valimil vanuse ülempiiri ei ole. TNS Emori eelnevate aastate kogemus näitab (me mõõtsime erakondade reitinguid 2013. a ja 2014. a vanuserühmas 18+ ehk ka ilma vanuse ülempiirita), et kui vaadata tulemusi aasta kokkuvõttena (üle 10 000 vastaja) 18-74-aastaste ja 18+ vanuse vahel, siis maksimaalne erinevus oli alla 1%.

 

vanus 18+ 18-74 a erinevus ±%
100% 100%
Kui homme toimuksid Riigikogu valimised ja sinna kandideeriksid ekraanil märgitud erakonnad, siis kelle poolt Te hääletaksite? Eesti Reformierakond 27.0% 26.7% 0.3%
Sotsiaaldemokraatlik Erakond 24.0% 24.8% -0.8%
Eesti Keskerakond 24.9% 24.0% 0.9%
Isamaa ja Res Publica Liit 16.7% 17.1% -0.4%
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 2.3% 2.2% 0.1%
Erakond Eestimaa Rohelised 1.9% 2.0% -0.1%
Muud 3.3% 3.4% -0.1%

Allikas: TNS Emori Capi-bussid, 2014

 

Aivar Voog

Aivar Voog

Kantar Emori uuringuekspert

+372 626 8538