Emori uuringuekspert: üle 60-aastaseid inimesi ei tasu alahinnata, sest nende ostujõud on arvestatav

12.06.2014

Best Marketingi poolt korraldatud seminaril „Kuidas turundada seenioridele – Eesti suurimale tarbijarühmale?“ tutvustas TNS Emori uuringuekspert Kersten Jõgi eakate sihtrühma eripärasid ning tõdes, et vastupidiselt levinud arvamusele on vanusegrupi 60+ panus tarbijaturu rahakotti märkimisväärne.

Kersten Jõgi sõnul keskenduvad turundajad enamasti sihtrühmale vanuses 25-40, vahel ka 30-49, eeldades seejuures, et just selles vanusegrupis on kõige parem võimalus rahakotiraudade avamiseks. Seejuures unustatakse eakamad inimesed ja nende ostupotentsiaal sootuks. „Vaadates andmeid, selgub aga tõsiasi, et Eestis on 60+ vanusegrupi sissetulekute osakaal märkimisväärne 23% kogu elanikkonna ostujõust. Jaeturu mahtu panustab seenioride sihtrühm lausa miljard eurot aastas. Seega – kuhu seeniorid täpsemalt oma raha liigutavad, võiks paljusid turundajaid ja kaupmehi kõnetada.“

Kersten Jõgi ütlust mööda on oluline ka mõista, et eakamatel elanikel ei ole niivõrd palju rahalisi kohustusi, sest näiteks liisingud ja eluasemelaenud on enamasti selleks ajaks tasutud ning lapsed majanduslikult iseseisvad. „Statistikaameti andmete põhjal on näiteks üksinda last kasvatava vanema ostujõud oluliselt väiksem kui kahekesi koos elaval 60+ vanuserühmas inimesel,“ tõi ta näite.

Uuringuekspert rääkis ka eakate sihtrühma eripäradest ostukäitumises. Nimelt on seeniorid noorematega võrreldes planeerivamad, konservatiivsemad, vähem nõudlikud, rahulolevamad, tervist ning tervislikkust tähtsustavad ja kliendina lojaalsemad, kuid samas ka hinnatundlikumad. „Kuigi seenioride sihtrühmal on omad eripärad võrreldes nooremate vanusegruppidega, ei saa eakate gruppi siiski käsitleda homogeense tarbijaskonnana. Ka seenioride hulgas on esindatud kõikvõimalikud väärtushinnangud ja eelistused ehk siis seenioride seltskond on palju kirjum, kui turundajad tavapäraselt ette kujutavad,“ rõhutas Kersten Jõgi.

 

Kersten Jõgi

Kersten Jõgi

Kantar Emori uuringuekspert

+372 626 8582