Heategevus Eesti inimeste väärtushinnangute taustal

21.11.2006

Mis on “keskmisele eestlasele” tähtis? Millised on meie üldised hoiakud ja eelistused? Mida me peame oluliseks ühiskonnas ja mida isiklikus elus? Üldised väärtused ühiskonnas mõjutavad seda, kuidas inimesed tegelikult käituvad.

TNS Emori poolt läbi viidud väärtushinnangute uuringud peegeldavad Eesti inimeste küll muutustele avatud, kuid üsna enesekeskset väärtusmaailma ning individualistlikku maailmapilti.

Eurooplastega võrreldes hindavad Eesti inimesed oluliselt enam raha ja materiaalseid väärtusi, keskendutakse enam iseendale ja isiklike naudingute otsimisele. Võrreldes Euroopaga on vähemtähtsam kellegi teise aitamine, ühiskondlikes protsessides osalemine ei ole laialt levinud. Elu sotsiaalne külg jääb pigem tahaplaanile ning enamus eestimaalasi keskendub, nagu öeldud, eelkõige endale ja oma kõige lähedasematele inimestele. Kas saame sellest järeldada, et enamikule eestimaalastele on iseloomulik pigem saamisrõõm ning vähematele andmisrõõm?

Hoolimata sellisest “vähelubavast” üldtaustast on tegelikult igast kümnest kuus eestimaalast viimase aasta jooksul teinud midagi, mida saab lugeda heategevuseks on annetanud abivajajatele kas raha või esemeid, osalenud vabatahtlikuna heategevate ettevõtmiste või ürituste korraldamisel, olnud kellelegi tugiisikuks, osalenud kuulajana või vaatajana heategevuskontsertidel või heategevuslikel kunstioksjonitel.

Nii enesekeskne individualist kui teistega arvestav hoolija on olnud heategevad, kuid nende suhtumine hädasolija aitamisse on erinev ning sestap on erinevad ka heategevusega tegelemise motiivid. Meil on veel pikk tee keskmise eurooplase elatustasemeni ning tõenäoliselt sestap veelgi pikem tee keskmise eurooplase mõttemaailmani. Kas võime loota, et koos elatustaseme tõusuga suudame muutuda ka oma südametes teiste suhtes arvestavamaks ning toimub nihe sotsiaalsete väärtuste suunas ühiskonnas laiemalt?

Sellistel teemadel arutles Kaidi Kandla ettekandes Heategevusfondi Dharma 5. aastapäeva konverentsil 8. novembril 2006. Ettekanne tugines mitmele TNS Emori poolt 2006. aastal korraldatud uuringu tulemustele.

Üle-eestiline väärtushinnangute uuring kaardistas eestimaalaste hoiakud, hinnangud ja elustiili, peegeldades Eesti inimestele olulisi väärtusi ja liikumapaneku motivatsioone laiemalt. Tegelik kaasalöömine heategevuses ning tõekspidamised, keda peetakse õigeks toetada, selgusid sel sügisel Eesti elanike ja Eesti tippjuhtide seas läbiviidud uuringutest.