Hübriidtöö parandab inimeste tervist

18.04.2022

Kantari hiljutisest uuringust selgub, et üle poole inimestest, kes töötavad varasemast rohkem kodukontoris, on täheldanud oma füüsilise tervise paranemist.

Füüsiline tervis paraneb tänu suurenenud kaugtöö osakaalule

Kui inimestel paluti hinnata oma füüsilise tervise seisundit nüüd, kui kodukontoris töötatakse varasemast sagedamini, siis 64% tunnistas selle paranemist. See näitaja on kõrgem nooremate töötajate hulgas (Z-generatsioon ja millenniaalid – umbes 70%) ning madalam vanemate hulgas (X-generatsioon ja beebibuumerid – umbes 60%).

Kõige olulisemad tegurid, mis aidanud füüsilise tervise paranemisele kaasa, on tunne, et kodus lõõgastutakse rohkem (69%), treeninguteks jääb rohkem aega (57%) ning rohkem jagub ka uneaega (52%).

Selle 8% hulgast, kelle tervis on kodukontoris töötamise tõttu aga pigem halvenenud, 62% märkis kehakaalu muutumist, 53% jaoks on kehahoiak kehvemaks muutunud ning 52% tunnistab, et tunneb rohkem valusid. Lisaks toob Z-generatsioon teistest generatsioonidest enam välja, et nende nägemine on halvenenud ning nad on rohkem väsinud.

Emotsionaalne tervis on kodus töötamisega paranenud

Füüsilise tervise muutused peegelduvad ka emotsionaalses tervises. 62% vastajaist täheldab kodukontoris töötades emotsionaalse tervise paranemist. Jällegi on see näitaja kõige kõrgem 18–40-aastaste hulgas.

Suurima kasuna, mis kaasneb sagedasema kodus töötamisega, tõid töötajad välja kodus olemise mugavust – nii vastas 74% vastajaist.

Pendelrände kadumisest tuleneva stressi vähenemist mainis 63% vastajaist ja see oli olulisem 40–75-aastastele. Veidi enam kui pooled vastajatest nentisid, et kaugtöö võimaldab neil veeta rohkem aega lähedastega, mis omakorda mõjub positiivselt vaimsele heaolule.

Negatiivseid mõjusid emotsionaalsele tervisele täheldas 9% vastajaist. Isoleerituse tunne ja asjaolu, et kodust käiakse liiga vähe väljas, on kõige tugevamad negatiivsed faktorid, mis puudutavad rohkem kui pooli vastajaid kõigist generatsioonidest ja kõigist riikidest.

Uuringust

Kantar küsitles veebiuuringus ligi 8000 osalise või täistööajaga inimest, kelle töö iseloom võimaldas neil vähemalt osaliselt teha kaugtööd. Uuringus osalesid vastajad kaheksast riigist üle maailma: USA, Suurbritannia, Prantsusmaa, Saksamaa, India, Singapur, Mandri-Hiina ja Brasiilia. Uuring toimus jaanuaris 2022.

Allikas: Kantar