Kantar Emor alustab Eriolukorra radariga

24.03.2020

Kantar Emor alustas käesoleva nädala esmaspäevast Eriolukorra radariga, et monitoorida Eesti elanike ning ettevõtete hoiakuid ja kindlustunnet praeguses koroonaviirusest tingitud eriolukorras.

Praegu kogu maailma halvanud viiruse põhjustatud eriolukorras on erinevate riigiasutuste ja ettevõtete vajadus teistsuguse ja aktuaalse info järele suurenenud, mis nõuab ka erakordseid teabelahendusi. Eriolukorra radari eesmärk on pakkuda riigiasutustele ja ettevõtetele kõige aktuaalsemat ja ajakohasemat teavet, mis aitab praeguses kriisiolukorras planeerida kommunikatsiooni ning võtta vastu kaalukaid juhtimisotsuseid. Uuring kaardistab nii Eesti elanikkonna kui ka ettevõtete hoiakuid.

Elanikkonna seirest saadav teave aitab mõista Eesti elanike üldisi hoiakuid antud eriolukorras, tarbijakäitumist ja ostuotsuseid, kindlustunnet ja tulevikuperspektiivi ning infoallikate tarbimist.

Ettevõtete seire põhjal on võimalik saada pilt Eesti ettevõtete tunnetusest ja kriisiolukorra mõjust majandustegevusele, tulevikuperspektiividest, aktuaalsetest väljakutsetest ning kindlustundest erinevates sektorites.

Elanikkonna seire toimub kord nädalas, ettevõtete hoiakuid kaardistame vähemalt kord kuus kuni vähemalt Eesti valitsuse kehtestatud eriolukorra lõppemiseni.

Loe Eriolukorra radari kohta täpsemalt.

Aivar Voog

Aivar Voog

Kantar Emori ärisuuna juht

+372 626 8538