Valimispäevaeelne seis

01.03.2019

Veebruaris viis Kantar Emor valimisealiste kodanike hulgas läbi kolm uuringut, igas uuringus küsitleti üle 1100 vastaja. Kaks küsitlust toimus enne eelhääletust ja kolmas viidi läbi eelhääletuse lõpus ning vahetult peale seda.

Valimiste võidu nimel võitlesid enam-vähem võrdsel positsioonil Reformierakond ja Keskerakond. Sama tulemust näitasid ka konkreetsete kandidaatide nimedega esitatud küsimuse vastused. Kolmandal kohal oleva EKRE reiting aga oli isikunimede kaudu mõõdetuna mõnevõrra madalam (17–19%) kui traditsioonilise küsimusega mõõdetud erakonna reiting, kuna sellel erakonnal ei jagu igasse ringkonda tuntud kandidaate.

Viimase kolme kuu jooksul on tõusvat trendi näidanud Isamaa, kuid veebruari keskel jäid nad ikkagi veidi veel maha neljandal kohal olevatest sotsidest.

Langeva trendiga oli aga Eesti 200. Selle uue erakonna kulutused meediareklaamile on ka kordades väiksemad kui Isamaal ja põhirõhu viimasele kolmele nädalale pannud Reformierakonnal. Viimati mainitu võib olla otsustavaks faktoriks võitluses valimisvõidu nimel. Ning Eesti 200 väiksem meediapanustus võib olla ka üks faktoritest, mis takistab neil ületamast valimiskünnist.

 

Viimasel küsitlusperioodil, mis toimus eelhääletuse lõpus ja pärast seda, küsiti vastajatelt esmalt eelhääletusel osalemise kohta ja siis täpsustavalt, kas hääl anti interneti teel või valimisjaoskonnas. Seejärel paluti täpsustada ka hääle saanud erakonda. Vastajatelt, kes eelhääletusel ei osalenud, küsiti kavatsuse kohta osaleda. Kindlalt valima minejate käest küsiti nende eelistust.

 

Erakond Kõik eelhääletusel osalenud Hääletas interneti teel Veel valima minejate eelistus (need, kes kavatsevad kindlalt hääletama minna) Prognoos
Eesti Reformierakond 29,9% 35,6% 21,0% 26,6%
Eesti Keskerakond 22,3% 18,9% 28,4% 24,5%
EKRE 13,4% 8,6% 23,8% 17,3%
Sotsiaaldemokraatlik Erakond 13,4% 14,4% 9,3% 11,9%
Isamaa Erakond 11,8% 12,6% 7,2% 10,1%
Erakond Eesti 200 4,0% 5,0% 4,8% 4,3%
Eesti Vabaerakond 1,2% 0,7% 1,4% 1,3%
Erakond Eestimaa Rohelised 2,7% 3,0% 1,3% 2,2%
Elurikkuse Erakond 1,0% 0,7% 1,2% 1,1%
Eestimaa Ühendatud Vasakpartei 0,0% 0,0% 0,2% 0,1%
Üksikkandidaadid 0,4% 0,5% 1,5% 0,8%

Küsitlusperiood: 26.-28.02.2019

Eelhääletuse võitis Reformierakond, aga valimispäeval valima minejate hulgas on eelistatumad Keskerakond ja EKRE.

Prognoosi aluseks on eeldus, et eelhääletajad moodustavad kõikidest valijatest 63%, seega võiks prognoositavaks hääletamisaktiivsuseks  tulla ligikaudu 62%. Kui hääletamisaktiivsus tuleb kõrgem, siis suureneb ka vastavalt Keskerakonna ja EKRE osakaal ning väheneb Reformierakonna osakaal lõpptulemuses. Kui hääletamisaktiivsus tuleb madalam kui 62%, siis vastavalt suureneb ka Reformierakonna kui potentsiaalse võitja häälte osakaal.

Prognoosi alusel pääseb Riigikokku viis erakonda.

Pikem analüüs avaldatud Postimehes 02.02.2019.

Aivar Voog

Aivar Voog

Kantar Emori ärisuuna juht

+372 626 8538