Eesti elanike huvi täiendkoolituste ja mikrokraadide vastu

Eesti elanike huvi täiendkoolituste ja mikrokraadide vastu

Kantar Emoril on valminud uus trendiuuring, mille eesmärk on välja selgitada Eesti elanike huvi täiendkoolituste, eriti mikrokvalifikatsioonide ja -kraadide omandamise vastu, ning kaardistada inimeste õppimiseelistused.

Anna Karolin

Anna Karolin

Uuringuekspert

+372 626 8537

Mari-Liis Eensalu

Juhtekspert, Kantar Emor

Tööandjate maine uuring näitab, et inimeste jaoks on tööandja valikul kõige olulisemad korralik palk, kindlus töö koha säilimises ning et töötajad tunneksid, et tööandja neist hoolib. Töötajaid väärtustav kuvand kujuneb erinevate tegurite koosmõjus: lisaks materiaalsele motivatsioonipaketile on väga oluline ka juhtimiskultuur.