Eesti elanike huvi täiendkoolituste ja mikrokraadide vastu

Eesti elanike huvi täiendkoolituste ja mikrokraadide vastu

Kantar Emoril on valminud uus trendiuuring, mille eesmärk on välja selgitada Eesti elanike huvi täiendkoolituste, eriti mikrokvalifikatsioonide ja -kraadide omandamise vastu, ning kaardistada inimeste õppimiseelistused.

Anna Karolin

Anna Karolin

Kantar Emori uuringuekspert

+372 626 8537

Margo Veskimägi

Margo Veskimägi

Balti regiooni juht, Kantar Emor

On asju, mis selles andmete külluses ei muutu – see on inimene ja tema käitumine. Tehnoloogiliste uuenduste puhul ei tohi seda arusaama kaotada ning liialt andmetesse kinni jääda. Kui teed kampaaniat, on võimalik võtta sadakond mõõdikut, aga kui sa sellega igapäevaselt ei tegele, tunned end eksinult. Andmete kasutamise ülim eesmärk on ikka inimene ja tema käitumise mõistmine.