Eesti elanike huvi täiendkoolituste ja mikrokraadide vastu

Eesti elanike huvi täiendkoolituste ja mikrokraadide vastu

Kantar Emoril on valminud uus trendiuuring, mille eesmärk on välja selgitada Eesti elanike huvi täiendkoolituste, eriti mikrokvalifikatsioonide ja -kraadide omandamise vastu, ning kaardistada inimeste õppimiseelistused.

Anna Karolin

Anna Karolin

Kantar Emori uuringuekspert

+372 626 8537

Kersten_Jogi

Kersten Jõgi

Uuringuekspert, Kantar Emor

Sõna „kaubanduskeskus“ on ajale jalgu jäänud – tegemist ei ole pelgalt kaupade müügile orienteeritud ostukoha, vaid tõmbekeskusega, kuhu tullakse eri teenuseid tarbima ning meelelahutust otsima.