Emor 30 juubeliürituste sari

Tänavu täitub Kantar Emoril 30 tegevusaastat Eestis. Tähistamaks kolm aastakümmet omandatud teadmisi ja kogemusi tarbijakäitumisest ning tulevikutrendidest korraldame sel aastal hommikuseminari vormis kogemushommikuid, kus igal hommikuseminaril on fookuses erinevad ja huvitavad teemad.

Ürituste kavaga saad tutvuda allpool.

*Ürituste kavas võib tulla muudatusi.

*****

Seoses viiruse tõttu kehtestatud eriolukorraga Eestis lükkame Emor 30 juubelisarja kogemushommikud kõigi tervise ja heaolu huvides edasi. Uued toimumiskuupäevad avaldame niipea, kui olukord lubab taas üritusi turvaliselt korraldada.

*****

 • E-kaubanduse kogemushommik 

  Trendid ja kliendikesksus e-kaubanduses, toetudes Eesti ja globaalsetele Kantari teadmistele. Kogemushommikul osalejatel on eksklusiivne võimalus saada osa rahvusvahelise e-ostlemise uuringu eCommerce ON esmaettekandest, mis hõlmas 18 riiki ja 14 kategooriat ning kus sisalduvad ka andmed Eesti kohta.

  • Kui palju, mida ja millistest müügikanalitest ostetakse? Kaubanduse trendid ja kliendikesksus. Kuidas teeb e-ostleja valikuid ja mida sellest õppida?
  • Kliendikesksus: kuidas klienditeekonna kaardistamise andmed enda kasuks pöörata?

   

  Esinejad: Kantar Emori ostukäitumise ekspert Kersten Jõgi ja külalisesinejana e-kaubanduse ekspert Gunnar Obolenski.

 • Klienditeekonna kogemushommik
  • Kuidas luua meeldejäävaid kliendikogemusi keskkonnas, kus otsustavad emotsioonid?
  • Kui oluline on klienditeekondade kaardistamine? Millised kokkupuutepunktid kliendisuhteid kõige enam mõjutavad?
  • Kuidas kliendikogemusi mõõta? Kuidas märgata klientide ootusi?
  • Case study – Kuidas klienditeekondade kliendikogemust on mõõdetud? Mida on ettevõte erinevate teekondade kaardistamisest õppinud, mida järeldanud? Kuidas tulemusi rakendatakse?

   

  *Ürituse esinejad avalikustame peagi.

 • Kliendikesksuse kogemushommik
  • Kliendikesksuse audit: milline on tõeliselt kliendikeskne organisatsioon?
  • Kuidas organisatsiooni kliendikesksuse suunas müksata?

   

  *Ürituse täpsema kava ja esinejad avalikustame peagi.

 • *Ürituse täpse kava ja esinejad avalikustame peagi.

 • Brändikogemuse hommik
  • Värske Eesti brändide edetabel – ülevaade tõusudest ja mõõnadest ning nende põhjustest.
  • Brändide tüpoloogia, kuidas on brändi edu seotud majandustulemustega.
  • Kuidas mõõta ja monitoorida brändi edu?

   

  *Ürituste täpsema kava ja esinejad avalikustame peagi.

   

 • Tarbijakogemuse hommik
  • Kuidas mõista tarbijaid?
  • Erinevad tarbijaprofiilid

   

  *Ürituse täpsema kava ja esinejad avalikustame peagi.

Kersten_Jogi

Kersten Jõgi

Uuringuekspert, Kantar Emor

Sõna „kaubanduskeskus“ on ajale jalgu jäänud – tegemist ei ole pelgalt kaupade müügile orienteeritud ostukoha, vaid tõmbekeskusega, kuhu tullakse eri teenuseid tarbima ning meelelahutust otsima.