Finantsseire 2018: Baltikum

Kantar Emori trendiuuringud annavad rikkalikku teavet mitmete valdkondade kohta, võimaldades sealseid arenguid jälgida ajalise trendina. Elanike finantskäitumist ja -hoiakuid kajastav finantsseire trendiuuring heidab pilgu Eesti, Läti ja Leedu elanike rahakotti ja annab ülevaate hinnangutest oma pere ja ka riigi majanduslikule olukorrale. Mahukas uuring hõlmab mitmeid finantsvaldkonna teemasid:

  • Elanikkonna üldine majanduslik olukord ja eesmärgid

Milline on pere majanduslik olukord võrreldes eelmise aastaga? Kui pikalt planeeritakse pere rahaasju? Kas ja kuidas peetakse väljaminekute kohta eelarvet? Kuidas hinnatakse oma majanduslikku toimetulekut? Mida ennustakase järgneva aasta kohta? Leibkonna peamised eesmärgid järgneva aasta jooksul.

  • Laenud ja kohustused, laenukäitumine

Hoiakud laenamise ja laenuraha kasutamise suhtes. Millised laenuvõimalused on oma pere jaoks sobivaimad? Millised laenud-kohustused hetkel perel on? Kui suure osa need igakuisest sissetulekust moodustavad. Kust laenud on võetud, milliseid kanaleid kasutatud? Plaanid laenukohustuste võtmiseks järgneva aasta jooksul. Millistel eesmärkidel need võetakse?

  • Säästmine ja investeerimine

Hoiakud säästmise suhtes, sobivaimad säästmis-kogumisviisid. Olemasolevate säästude-hoiuste kaardistus, plaanid järgnevaks aastaks. Millised on säästmise eesmärgid, osakaal pere igakuisest sissetulekust. Majanduslik toimetulek peamise sissetulekuallika kadudes.

  • Arveldused ja maksekäitumine

Kasutatud makseviiside kaardistus, väiksed ostud vs. suured ostud. Sularaha kasutus vs. digitaalsed võimalused. Suhtumine sularahavabasse ühiskonda ning sularaha kasutamise põhjused.

  • Krüptoraha

Teadlikkus krüptorahast ning erinevate digitaalrahade tuntus. Krüptoraha omamine ning soetamisplaanid. Eelised ja takistused krüptoraha soetamisel ja omamisel.

  • Ettevõtlus

Ettevõtlusega tegelemine ja plaanid tulevikuks. Motivaatorid ja takistused ettevõtlusega alustamiseks.

  • FinTech ettevõtted

Erinevate finantstehnoloogiaettevõtete tuntus. Teadlikkus nende ettevõtete pakutavatest teenustest ja nende teenuste kasutamine. Suhtumine FinTech ettevõtetesse. Plaanid tulevikus selle valdkonna ettevõtete teenuste kasutamiseks.

  • Finantsettevõtete tuntus ja nende teenuste kasutamine*

Finantsteenuste pakkujate tuntus ja nende teenuste kasutamine. Põhipank ning selle teenuste kasutamine tulevikus. Teiste pankade teenuste kasutamine. Väike- ja kiirlaenupakkujate tuntus ning nende teenuste kasutamine. Ühisrahastusplatvormide teadlikkus, kogemus nendesse investeerimisel.

  • Internetiostud*

Erinevate veebipoodide tuntus, kogemused internetist ostmisel. Ostetavate kaubagruppide kaardistus. Kohalike ja välismaiste veebipoodide osakaalud. Milliseid tehnilisi vahendeid kasutatakse ostlemisel. Kaupade tagastamine, tagastamismugavus.

Allikas: Kantar Emor, Finantsseire 2018

 

Huvi korral võta ühendust:

Lele Aak

Lele Aak

Kantar Emori uuringuekspert

+372 626 8513

Kersten_Jogi

Kersten Jõgi

Uuringuekspert, Kantar Emor

Sõna „kaubanduskeskus“ on ajale jalgu jäänud – tegemist ei ole pelgalt kaupade müügile orienteeritud ostukoha, vaid tõmbekeskusega, kuhu tullakse eri teenuseid tarbima ning meelelahutust otsima.