Finantsseire 2019

Fookuses Eesti elanike suhtumine rahaasjadesse ja käitumine finantsmaailmas

Finantsseire on Eesti elanike ja leibkondade finantskäitumist ja erinevatesse finantsteemadesse suhtumist kaardistav trendiuuring.

Uuringu põhieesmärk on hinnata muutusi elanikkonna finantskäitumises, selle hetkeseisu ning tulevikuarenguid.

Teemad, mida 2019. aasta uuringus kaardistatakse:

 

Uuring toimub oktoobris, tulemused novembris.

Huvi korral võta ühendust ja uuri lisa:

Lele Aak

Lele Aak

Kantar Emori uuringuekspert

+372 626 8513

Kersten_Jogi

Kersten Jõgi

Uuringuekspert, Kantar Emor

Sõna „kaubanduskeskus“ on ajale jalgu jäänud – tegemist ei ole pelgalt kaupade müügile orienteeritud ostukoha, vaid tõmbekeskusega, kuhu tullakse eri teenuseid tarbima ning meelelahutust otsima.