Finantsseire 2019

Fookuses Eesti elanike suhtumine rahaasjadesse ja käitumine finantsmaailmas

Finantsseire on Eesti elanike ja leibkondade finantskäitumist ja erinevatesse finantsteemadesse suhtumist kaardistav trendiuuring.

Uuringu põhieesmärk on hinnata muutusi elanikkonna finantskäitumises, selle hetkeseisu ning tulevikuarenguid.

Teemad, mida 2019. aasta uuringus kaardistatakse:

 

Uuring toimub oktoobris, tulemused novembris.

Huvi korral võta ühendust ja uuri lisa:

Lele Aak

Lele Aak

Kantar Emori uuringuekspert

+372 626 8513

Margo Veskimägi

Margo Veskimägi

Balti regiooni juht, Kantar Emor

On asju, mis selles andmete külluses ei muutu – see on inimene ja tema käitumine. Tehnoloogiliste uuenduste puhul ei tohi seda arusaama kaotada ning liialt andmetesse kinni jääda. Kui teed kampaaniat, on võimalik võtta sadakond mõõdikut, aga kui sa sellega igapäevaselt ei tegele, tunned end eksinult. Andmete kasutamise ülim eesmärk on ikka inimene ja tema käitumise mõistmine.