Media Reactions 2020: kuhu reklaamitööstus liigub

Media Reactions 2020: kuhu reklaamitööstus liigub

Media Reactions 2020

Suurepärane reklaam väärib suurepärast meediakeskkonda. Meedium on osa sõnumist rohkem kui eales varem. See kujundab ja suunab seda, kuidas reklaami tarbitakse ja tajutakse. Inimeste reaktsioonid kontekstile, milles nad reklaami näevad, võivad kampaaniale mõjuda nii, et seda saadab edu või läbikukkumine.

Media Reactions on esimene globaalne meediakanalite ja -brändide tajutava väärtuse hindamise uuring tarbijate ja turundajate seas. See hindab praegust meediamaastikku ning näitab, kuidas kliendid selles orienteeruda võiks. Selles uuringus kõnetas Kantar nii tarbijaid kui ka turundajaid erinevatelt meediaturgudelt üle maailma, et uurida nende arusaamu erinevatest meediakontekstidest.

Uuringu tulemused paljastavad, milliseid kanaleid ja brände hinnatakse enim. Mida kliendid neilt õppida võiks. Ning kuidas need meediahinnangud võiks kampaaniate planeerimisel abiks olla. See aitab klientidel mõista, milliseid meediakanaleid ja -platvorme tarbijad eelistavad, ja miks. Reklaamijad ja agentuurid saavad kasulikku infot, kas nad investeerivad üldse usaldusväärsetesse meediakeskkondadesse, meediaväljaanded aga saavad kasulikku teavet, kuidas oma meediabrände reklaamida ja positsioneerida.

Uuringu tulemusi esitletakse täpsemalt ingliskeelsel veebiseminaril 14. oktoobril. Registreeri end SIIN.

Uuringu kohta leiab rohkem infot Kantari kodulehelt.

Margo Veskimägi

Margo Veskimägi

Balti regiooni juht, Kantar Emor

On asju, mis selles andmete külluses ei muutu – see on inimene ja tema käitumine. Tehnoloogiliste uuenduste puhul ei tohi seda arusaama kaotada ning liialt andmetesse kinni jääda. Kui teed kampaaniat, on võimalik võtta sadakond mõõdikut, aga kui sa sellega igapäevaselt ei tegele, tunned end eksinult. Andmete kasutamise ülim eesmärk on ikka inimene ja tema käitumise mõistmine.