Milline on töötajakogemus koroonakevadel

Milline on töötajakogemus koroonakevadel

Kriisiaeg on kindlasti kaasa toonud palju muutusi töökorralduses ja ka ebakindlust tuleviku osas, mis kõik võib mõjutada töötajakogemust. See, kuidas tööandja muudatuste juhtimisega toime tuleb, on tõehetk, millest sõltub nii see, kui edukalt ettevõte kriisi läbib, kui ka töötajate pikaajaline lojaalsus ja pühendumus.

Töötajakogemuse mõõtmiseks mõeldud pulsi-uuring annab kiiret tagasisidet selle kohta, mis töötajatele hetkel kõige rohkem muret teeb ja kus nad näevad vajadust täiendavateks muudatusteks.

Küsimused, millele kiire töötajakogemuse pulsi uuring vastused annab:
  • Milline on hetkel töötajate üldine rahulolu?
  • Kuidas on ettevõte eriolukorras kohanenud?
  • Kas töötajate tervishoid on piisavalt hästi tagatud?
  • Kuidas hinnatakse tööandja pingutusi töökohtade ja sissetulekute säilitamisel?
  • Kui edukas on olnud kriisiaegne kommunikatsioon?
  • Kas ja mida peaks muutma?

Töötajakogemuse uuringusse on võimalik lisada ka kuni 2 lisaküsimust, mis võivad olla ka organisatsioonispetsiifilised.

Uuringu tulemused saab alates ettevalmistusest kümne päevaga. Tulemused on saadaval online-juhtpaneelidel ettevõtte kohta tervikuna ning ka eraldi suuremate üksuste kaupa.

Huvi korral võta ühendust:

Mari-Liis Eensalu

Mari-Liis Eensalu

Kantar Emori juhtekspert

+372 626 8534

Kersten_Jogi

Kersten Jõgi

Uuringuekspert, Kantar Emor

Sõna „kaubanduskeskus“ on ajale jalgu jäänud – tegemist ei ole pelgalt kaupade müügile orienteeritud ostukoha, vaid tõmbekeskusega, kuhu tullakse eri teenuseid tarbima ning meelelahutust otsima.