Alkoholitarbimine kasvas 2011. aastal 11%

16.05.2012

TNS Emori analüüsist „Eesti alkoholiturg 2011. a“ selgub, et Eestis 2011. aastal müüdud alkoholikogused on 2010. aastaga võrreldes mõnevõrra kasvanud. Suurenes nii kohalik alkoholitarbimine kui ka turistide poolt kaasa ostetud alkoholikogused.

Eestis 2011. aastal müüdud alkoholist (absoluutalkoholi arvestatuna) ostsid ca 28% turistid. Seega kujuneb ühe Eesti elaniku arvestuslikuks absoluutalkoholi tarbimismahuks 10,6 liitrit, mis on umbes 11% võrra enam kui 2010. aastal. Alkoholi tarbimise kasvu on mõjutanud sissetulekute kasv ning vähenenud tööpuudus.

Suurima osa ehk ligikaudu pool tarbitavast absoluutalkoholist moodustab kange alkohol, mille osakaal võrreldes eelmise aastaga on kasvanud.

Lahjade alkoholide seas tarbiti peamiselt õlut. Õlle sagedaste tarbijate osakaal on kõrgem ning ühel tarbimiskorral joodavad kogused on suuremad kui teiste lahjade alkohoolsete jookide puhul. Õlle tarbimine moodustab alkoholi kogutarbimisest veidi enam kui kolmandiku. 2011. aastal tarbitud õllekogused ei muutunud võrreldes 2010. aastaga.

2011. aastal kasvas enim muude lahjade alkohoolsete jookide (siider, alkoholikokteilid jms) ning veinide tarbimine. Alkoholi kogutarbimisest moodustavad lahjad alkohoolsed joogid ja veinid kumbki vähem kui kümnendiku.

Turistide kaasaostud mängisid kõige olulisemat rolli lahjade alkohoolsete jookide (siider, long drink jms) puhul – Eestis müüdud kogustest liikus piiri taha umbes pool. Veini puhul kasvas kohalik tarbimine siiski kiiremas tempos kui müük turistidele.

Kuigi alkoholi hinnad näitavad läbi aastate kasvavat trendi, jäävad olulisemad hinnatõusud enamiku alkoholi puhul paari eelnevasse aastasse. 2011. aastal kasvas suhteliselt kiiremini siidri hinnatase.

Turuülevaate metoodikast

Põllumajandusministeeriumi tellimusel koostatud „Eesti alkoholituru ülevaade 2011. a“ tugineb Statistikaameti, Rahandusministeeriumi, Maksu- ja Tolliameti andmetele, TNS Emori hinnavaatlustele, TNS Emori Agriseire uuringu raames tehtud kohalikku alkoholitarbimist ning turistide alkoholitarbimist ja alkoholi kaasaoste puudutavatele uuringutele.

Aivar Voog

Aivar Voog

Kantar Emori uuringuekspert

+372 626 8538