Atraktiivseim avaliku sektori tööandja on Keskkonnaamet

03.06.2022

Kantar Emori avaliku sektori tööandjate maine uuringu põhjal on töötavate inimeste jaoks atraktiivseimaks tööandjaks Keskkonnaamet, millele pingereas järgnevad Päästeamet ja Statistikaamet. Tallinna piirkonnas on hinnatuimaks tööandjaks Tallinna linnaorganisatsioon.

Pooltel palgatöötajatel ei ole üldiselt eelistust, kas töötada avalikus või erasektoris. Kantar Emori uuringueksperdi Mari-Ann Ploomi sõnul pakuvad atraktiivsemad avaliku sektori tööandjad seda, mis on töötajatele oluline: kindlustunnet ning huvitavat ja vaheldusrikast tööd. „Et konkureerida erasektori parimatega ja kompenseerida nõrgemat palgakuvandit, on avaliku sektori tööandjatel veel arenguruumi pehmemate väärtuste arendamisel,“ kommenteeris Ploom. „Tööandja valikul on inimeste jaoks väga oluline, kuidas töötajaid väärtustatakse ning kui avatud ja sõbralik on tööõhkkond,“ lisas ta.

Need, kes kaaluksid Keskkonnaametis töötamist, põhjendasid seda kõige sagedamini sooviga midagi keskkonna heaks ära teha. Töötamist Keskkonnaametis hinnati huvitavaks, vaheldusrikkaks, võimalusterohkeks ja arendavaks. Kõrgelt hinnati ka Keskkonnaameti stabiilsust tööandjana. „Muidugi teeb see uudis meele rõõmsaks, sest oleme Keskkonnaametis järjepidevalt hea töökeskkonna loomise nimel vaeva näinud,” ütles Keskkonnaameti peadirektor Rainer Vakra tulemusi kommenteerides. Seda, et töö Keskkonnaametis on missioonitundega, kinnitab ka ameti peadirektor. “Keskkonnaametis saad sa tõepoolest maailma muuta: kõik meie enam kui 540 inimest töötavad igapäevaselt selle nimel, et hoida puhast elukeskkonda tulevastele põlvedele,” märkis Vakra.

Kantar Emor uuris aprillikuus 44 suurema avaliku sektori organisatsiooni mainet tööandjana, küsimustele vastas 1002 palgatöötajat üle Eesti.

Mari-Ann Ploom

Mari-Ann Ploom

Kantar Emori uuringuekspert

+372 626 8436