Balti riikide elanike lemmikbrändid on jätkuvalt Google ja Swedbank

25.05.2017

Kantar Emori tänavu aprillis läbi viidud uuringust selgub, et Eesti, Läti ja Leedu enim meeldivate brändide edetabelit juhivad endiselt Google ning Swedbank.

„Google juhib brändide edetabelit Leedus ja Eestis ning Swedbank on ülekaalukas liider Lätis. Balti riikide esikümnes on ühiseid brände üldse kokku vaid kolm: Google, Swedbank ning Facebook,“ sõnas Emori uuringuekspert Aivar Voog. „Osa brände on tugevad põhiliselt kahes riigis – näiteks Telia on Eestis ja Leedus ühine esikümne bränd. Maximat aga eelistatakse põhiliselt Leedus ja Lätis, Eestis on Maxima esikümnest välja kukkunud (14. kohal). Gmail on tipus Eestis ja Leedus, kuid Lätis kasutatakse selle asemel enam Inbox.lv-d. Youtube’i eelistatakse rohkem Eestis ja Leedus, Lätis asetseb Youtube 11. kohal.“

Emori uuringuekspert Katrin Männaste lisas, et enamik brände, mis kuuluvad Balti riikides tippu, on põhiliselt vaid ühe riigi spetsiifilised. „Siinkohal tasub esile tõsta Eesti ja Läti magusatootjaid Kalevit ja Laimat, mis on tarbijate eelistuste tippu kuulunud aastakümneid. Leedus sellise pika ajalooga ja populaarset magusabrändi ei ole. Leedu edetabeli huvitavaimaks tulemuseks on Lidli kerkimine 7. kohale ainult üheaastase tegutsemise järel, mis näitab selle brändi ootustele vastamist Leedus,“ rääkis Männaste.

Uuring viidi läbi Eesti, Läti ja Leedu 15–74-aastase elanikkonna seas. Valim koostati ja vajadusel kaaluti lähtuvalt elanikkonna proportsioonidest. Valimi suuruseks oli vähemalt 1000 inimest riigi kohta. Küsitlus toimus 2017. aasta aprillis. Brändide nimekiri on koostatud eelmiste brändide edetabeli uuringute alusel. Igas riigis kaasati uuringusse ligi 150 kaubamärki. Esimeses voorus näidati vastajale juhuslikult moodustatud komplekte 30 kaubamärgi logo ja nimega ning paluti neist välja valida kuni 5 meeldivaimat. Teises voorus valis vastaja nendest kuni 25-st tema väljavalitud brändist kuni 5 kõige meeldivamat.

Brändide eelistuse edetabel (%-des kõikidest vastanutest)

Brändid EE Brändid LV Brändid LT
Google 15.4% Swedbank 14.8% Google 18.4%
Kalev 15.2% Apple 10.5% Facebook 17.5%
Swedbank 13.0% Laima 10.0% Maxima 17.1%
YouTube 10.9% LMT 9.8% Gmail 15.6%
Telia 10.3% Samsung 9.3% Youtube 13.7%
Selver 10.0% Rimi 9.1% Samsung 12.6%
Gmail 9.1% Facebook 9.1% LIDL 11.0%
Skype 8.7% Maxima 8.9% Swedbank 9.9%
ETV 8.5% Google 8.3% Tele2 9.5%
SEB 8.4% BMW 8.1% Telia 9.4%

Allikas:  Kantar Emor. Brändide edetabel 2017

 

Aivar Voog

Aivar Voog

Kantar Emori uuringuekspert

+372 626 8538