E-ostlemine muutub aasta-aastalt Eestis populaarsemaks

25.05.2016

Emori uuringust selgus, et kahe aastaga on Eesti internetiostjaskond jõudsalt kasvanud – kui 2014. aastal tegi internetist oste 49% elanikest, siis 2016. aastal on see näitaja tõusnud 62%-ni ehk täna on internetiostjaid ligi 130 000 inimese võrra rohkem.

„Oluliselt on lisandunud just sagedasi internetiostjaid, kes teevad oste vähemalt kord kuus, võrreldes 2014. aastaga on nende kasv olnud 9% ehk 14%-lt 23%-le,“ sõnas Emori uuringuekspert Kersten Jõgi. „Kõige rohkem teevad internetist oste alla 34-aastased, eestlased ja kõrgema sissetulekuga elanikud.“

„Jõudsalt on kasvanud e-poodidest naisteriiete tellimine, millel on ka kõige laiem internetiostjaskond. Rõivaid ja jalatseid eelistatakse põhiliselt osta Aliexpressist ja Sportsdirectist, parfümeeria- ning kosmeetikatooteid ostetakse põhiliselt kodumaistest e-poodidest – kõige eelistatum on Mylook,“ rääkis Kersten Jõgi.

„Suurimaid kasvunumbreid näitavad aga eelkõige sisustuskaubad-mööbel, kodukaubad-köögitarbed ning ravimid ja toidukaubad, mille netitellijate arv oli 2014. aastal veel marginaalne,“ märkis Jõgi. „Nimetatud kaupade internetiostjaskond on kahe aastaga ca kolmekordistunud, kuid jääb siiski veel alla 10%.

Uuringu käigus küsitleti 1864 Eestimaa elanikku vanuses 15–74 aastat ning valim oli esinduslik vastavaealise elanikkonna suhtes. Uuring viidi läbi aprillis 2016 kombineeritud meetodil personaal- ja veebiintervjuudena.

Internetist ostmise sagedus viimase aasta jooksul
2016 2014
Vähemalt kord kuus 23% 14%
Harvem kui kord kuus 39% 35%
Ei ole internetist ostnud viimase aasta jooksul 8% 7%
Pole kunagi midagi internetist ostnud 30% 44%

 

Kersten Jõgi

Kersten Jõgi

Kantar Emori uuringuekspert

+372 626 8582