Eesti elanike arvates sobivad uutest ministritest kõige paremini oma ametisse Andres Anvelt, Indrek Saar ja Jüri Ratas

05.12.2016

Emor viis Eesti elanike seas läbi veebiuuringu, kus iga ministri nime kohta pidi märkima, kas see inimene sobib oma ametisse või ei. Elanike antud sobivuse hinnangute aluseks olid antud isiku üldine tuntus, kompetentsuse kuvand ja tema teadaolevad seosed ministeeriumi valitsemisalaga.

„Sobivuse edetabelit juhivad siseminister Andres Anvelt ja kultuuriminister Indrek Saar, keda pidas pädevaks vastavalt 70% ja 66% vastanuist. Mõlemad on tuntud isikud, kes on pikemat aega töötanud oma ministeeriumi valitsemisala ettevõtete juhtidena ning selle tõttu omavad ka vastava valdkonna kompetentsuskuvandit,“ sõnas Emori uuringuekspert Aivar Voog. Kolmandaks asetunud peaminister Jüri Ratast pidas sobilikuks oma ametisse 63% Eesti elanikest.

„Mittesobivateks hinnati ministreid, kes on paljude jaoks tundmatud, nagu sotsiaalkaitseminister Kaia Iva ja riigihaldusminister Mihhail Korb, või isikuid, kellel puudub tuntav seos oma valdkonnaga – näiteks arvas 31% vastajaist, et Margus Tsahkna ei sobi kaitseministriks. Suureks erandiks on siin maaeluminister Martin Repinski, kes on viimaste nädalate jooksul saanud väga tuntuks, kuid seda tänu skandaalsetele asjaoludele, mida ei peeta üldsegi sobilikuks ühele ministrile. Repinskit hindas sobimatuks 48% vastanuist,“ rääkis Aivar Voog.

Uuring viidi läbi veebiintervjuudena ning kokku küsitleti 907 alalist elanikku vanuses 15–74 aastat. Küsitlusperiood oli 25.11.–01.12.2016.

Sobivuse edetabel
sobib % elanikest
Andres Anvelt – siseminister 70
Indrek Saar – kulutuuriminister 66
Jüri Ratas – peaminister 63
Sven Mikser – välisminister 60
Mailis Reps – haridusminister 59
Jevgeni Ossinovski – tervise-ja tööminister 57
Marko Pomerants – keskkonnaminister 57
Urmas Reinsalu – justiitsminister 53
Kadri Simson – majandusminister 50
Urve Palo – ettevõtlus-ja majandusarenguminister 48
Sven Sester – rahandusminister 45
Kaia Iva – sotsiaalkaitseminister 33
Margus Tsahkna – kaitseminister 29
Mihhail Korb – riigihaldusminister 22
Martin Repinski – maaeluminister 15

 

Ebasobivuse edetabel
ei sobi % elanikest
Martin Repinski – maaeluminister 48
Margus Tsahkna – kaitseminister 31
Mihhail Korb – riigihaldusminister 25
Jevgeni Ossinovski – tervise-ja tööminister 21
Urve Palo – ettevõtlus-ja majandusarenguminister 19
Mailis Reps – haridusminister 17
Sven Sester – rahandusminister 16
Kadri Simson – majandusminister 15
Sven Mikser – välisminister 12
Urmas Reinsalu – justiitsminister 12
Marko Pomerants – keskkonnaminister 11
Jüri Ratas – peaminister 10
Indrek Saar – kulutuuriminister 7
Kaia Iva – sotsiaalkaitseminister 7
Andres Anvelt – siseminister 6

 

Tundmatuse edetabel
ei tea sellist või ei oska öelda % elanikest
Kaia Iva – sotsiaalkaitseminister 61
Mihhail Korb – riigihaldusminister 53
Margus Tsahkna – kaitseminister 40
Sven Sester – rahandusminister 39
Martin Repinski – maaeluminister 37
Urmas Reinsalu – justiitsminister 36
Kadri Simson – majandusminister 34
Urve Palo – ettevõtlus-ja majandusarenguminister 32
Marko Pomerants – keskkonnaminister 31
Indrek Saar – kulutuuriminister 28
Sven Mikser – välisminister 28
Jüri Ratas – peaminister 27
Andres Anvelt – siseminister 25
Mailis Reps – haridusminister 24
Jevgeni Ossinovski – tervise-ja tööminister 22

 

Aivar Voog

Aivar Voog

Kantar Emori uuringuekspert

+372 626 8538