Eurobaromeeter: Eesti kodanikel on võrrelduna Euroopa keskmisega mõnevõrra suurem ligipääs internetile nii arvutis kui ka telefonis

04.08.2011

2011. aasta juulis avaldati järjekordne Eurobaromeeter Special aruanne, milles on juttu ligipääsust internetiühendusele, mobiil- ja lauatelefoniteenustele ning televisioonile. Samuti on kaardistatud, millist tüüpi lepinguid ja ühendusi kõige enam kasutatakse. Aruandes on toodud ka praeguste tulemuste võrdlus mõne aasta taguste tulemustega.

Uuringust selgub, et 44%-il Eesti leibkondadest on nii mobiiltelefoni- kui ka lauatelefoniühendus, 5%-il on ainult lauatelefoniühendus ja 48%-il leibkondadest on ainult mobiiltelefoniühendus. Riigid, kus on kõige rohkem levinud ainult mobiiltelefoniühenduse omamine, on Tšehhi (81%) ja Soome (78%). Neid leibkondi, kellel on ainult lauatelefoniühendus, on vähe kogu Euroopas, kuid kõige rohkem siiski Saksamaal (16%), Hispaanias (12%) ja Prantsusmaal (11%).

Mobiiltelefoniteenuste kasutamiseks on 58% Eesti leibkondadest sõlminud lepingu, 14% kasutab ettemaksuga ligipääsu ehk kõnekaarti ning 21% leibkondadest kasutab mõlemat varianti. Kõnekaartide kasutamises on ülekaalukalt esirinnas Portugal (77%) ja Itaalia (74%). Lepinguliste klientide osakaal on kõige suurem aga Soomes (86%) ja Taanis (80%).

43% Eesti mobiiliomanikest omab mobiiliga ligipääsu ka internetile, selle tulemusega kuulub Eesti antud näitaja poolest Euroopa esirinnas olevate riikide hulka (Euroopa keskmine on 34%). Kõige rohkem on mobiiltelefoniomanikel ligipääs internetile olemas Rootsis (59%), Inglismaal (52%) ja Sloveenias (51%) ning kõige vähem Bulgaarias (12%) ja Rumeenias (15%).

Võrreldes 2009. aastaga on leibkondade hulk, kes omab arvutit, tõusnud 69%-ni (kasv 4%), mis on sarnane Euroopa keskmise tasemega. Kõige rohkem arvuteid omavaid leibkondi on Hollandis (95%), Rootsis (91%) ja Taanis (88%) ning kõige vähem Bulgaarias, kus arvutit omab alla poole leibkondadest (47%).

Internetiühendust omavaid leibkondi on Eestis 67%, mis on Euroopa keskmisest mõnevõrra kõrgem tase. Internetiühendust omavate leibkondade hulk on Eestis võrreldes 2009. aastaga kasvanud 6%. Kõige rohkem leibkondi omab internetiühendust jällegi Hollandis (94%), Rootsis (90%) ja Taanis (86%). Alla poole leibkondadest omab internetiühendust Bulgaarias (44%), Rumeenias (44%) ja Kreekas (47%).

Interneti teel kõnede tegemises on Eesti leibkonnad esirinnas – seda võimalust kasutab 45% leibkondadest. Eestist aktiivsemad interneti teel helistajad on Lätis (65%), Leedus (65%), Bulgaarias (51%) ja Tšehhis (48%). Kõige vähem kasutatakse interneti teel helistamist Rumeenias (11%), Portugalis (12%) ja Hispaanias (13%).

47% Eesti leibkondadest kasutab teenuspakette. Selle tulemusega asub Eesti samuti Euroopa kõige enam teenuspakette kasutavate riikide hulgas. Kõige enam kasutavad teenuspakette Hollandi (67%) ja Malta (64%) leibkonnad. Teenuspakettide kasutamise põhjendusena toodi Eestis kõige enam välja mugavust, kuna pakette kasutades tuleb tasuda vaid üks kokkuvõtlik arve.

Tutvu täisaruandega SIIN.

Aivar Voog

Aivar Voog

Kantar Emori ärisuuna juht

+372 626 8538