Eurobaromeeter: eestlased on aktiivsed internetipanga kasutajad, kuid ei usalda veel piisavalt e-kaubandust

07.07.2011

2010. aasta novembris-detsembris viidi läbi järjekordne Special Eurobaromeeter, mille raames uuriti Euroopa Liidu kodanike hoiakuid internetis isikuandmete avaldamise suhtes, tunnetatud kontrolli avaldatud andmete üle, usku andmete kaitstusse ning teadlikkust regulatsioonidest ja õigustest andmekaitse valdkonnas.

Aruandest selgub, et Eesti kodanikud jagunevad laias laastus kaheks – 47% ei näe isikuandmete avaldamist erilise probleemina, samas kui 47% näeb seda probleemina. Siiski on Eesti isikuandmete avaldamise suhtes muretute osakaalult Euroopa riikidest teisel kohal, vaid Taanis on nende osakaal suurem – 51%. Kõige enam näevad probleemina isikuandmete avaldamist kreeklased (75%), prantslased (74%) ja Küprose kodanikud (73%).

Eesti internetikasutajad on Euroopa Liidus esirinnas:

  • tuludeklaratsioonide internetipõhise esitamise osas (68% kodanikest kasutab seda võimalust, vaid Taanis on kasutajaid rohkem – 70%);
  • internetipanga kasutamise osas (69% kodanikest kasutab seda võimalust, kõrgem on vastav näitaja vaid Taanis, Hollandis, Soomes ja Rootsis, kus kasutajate osakaal ulatub üle 80%);
  • online-tarkvara kasutamise osas (44%-ga on Eesti esikohal).

Eesti internetikasutajad ei ole veel kuigi aktiivsed internetist teenuste ja toodete ostmise osas – 43% kasutab seda võimalust, kuid see jääb tunduvalt alla Euroopa Liidu keskmisele (60%). Põhilise murena näevad Eesti internetist ostjad ohtu pettuse ohvriks langeda; võimalust, et esitatud andmeid ilma nende teadmata kasutatakse ja info edastamist kolmandatele osapooltele ilma inimese enda nõusolekuta.

Kõige aktiivsemad internetist toodete ja teenuste ostjad on internetikasutajad Hollandis (81%), Taanis (81%), Inglismaal (79%) ja Rootsis (78%).

Tutvu aruande täispika versiooniga SIIN.

Aivar Voog

Aivar Voog

Kantar Emori ärisuuna juht

+372 626 8538