Iga kuues eestimaalane ostis jõulukinke e-poest

29.01.2014

Peagi täies mahus valmiva TNS Emori e-kaubanduse uuringu esimeste tulemuste kohaselt tegi 17% jõulukinke ostnud Eesti elanikest kingioste ka interneti vahendusel mõnest e-poest. Tegemist on suundumusega, mis võib tulevikus ka Eestis hakata mõjutama traditsioonilist jaekaubandust.

TNS Emori uuringuekspert Kersten Jõgi ütles, et kui 17% 2013. aasta lõpul jõulukinke ostnud Eesti elanikest kasutas kinke ostes ka erinevaid e-poode, siis ülejäänud 83% ostjatest tegi seda traditsioonilisi poode kasutades. „Tavakaubandusega võrreldes on e-kaubanduse osakaal jõulukingituste ostmisel siiski veel marginaalne – vaid 3% kingiostjaid ostis suurema osa oma kingitustest interneti teel,“ lisas ta.

Samas viitas Kersten Jõgi asjaolule, et suured välismaised kaubandushiiud nagu Macy’s, JCPenney, Best Buy ja Wal-Mart on tunnistanud oodatust nõrgemat jõulumüüki: „Üheks oluliseks põhjuseks peetakse e-kaubanduse kasvu tõttu muutunud kaubandusmaastikku. Me teame, et internet on ka Eesti tarbijatele üha omasemaks ostukanaliks muutumas, kuigi Lääne-Euroopa näitajatele jääme praegu veel tublisti alla.“

TNS Emori e-kaubanduse uuringust selgus:

 

% kõigist jõulukingiostjatest
Internetiostud e-poodidest moodustasid suurema osa 3%
Internetiostud e-poodidest ja tavapoed enam-vähem võrdselt 4%
Internetiostud e-poodidest moodustasid väiksema osa 10%
Ei ostnud jõulukinke internetist 83%

 

Kersten Jõgi sõnul on need esimesed tulemused laiemast e-kaubanduse osakaale kaardistavast esinduslikust uuringust, mis annab esmakordselt võimaluse hinnata e-kaubanduse positsiooni Eesti kaubandusmaastikul. Emori e-kaubanduse uuringu ühe teemana kaardistati 20 kaubagrupi (rõivad, raamatud, piletid, ravimid, reisid, kindlustus jms) hinnangulised osakaalud nii tava- ja e-kaubanduses kui ka kodumaiste ja välismaiste e-poodide osas. Samuti uuriti e-poodide tuntust ning peamist ostukohta.

TNS Emori e-kaubanduse uuringu käigus küsitleti 2014. aasta jaanuaris 991 eestimaalast vanuses 15–74 aastat. Uuringu aruanne valmib veebruari keskel.

Kersten Jõgi

Kersten Jõgi

Kantar Emori uuringuekspert

+372 626 8582