Jätkub suur pere- ja sündimusuuring

25.10.2021

Tallinna Ülikooli Eesti demograafia keskus koostöös uuringufirmaga Kantar Emor jätkab 25. oktoobril Eesti pere- ja sündimusuuringuga. Kevadel viidi läbi uuring esimene pool väiksema valimiga, nüüd jätkub uuring põhivalimiga. Läbiviijad paluvad inimestel, kes saavad järgneva nädala jooksul pere- ja sündimusuuringus osalemise kutse, kindlasti osaleda.

Pere- ja sündimusuuring tegeleb oluliste küsimustega, mis puudutavad inimeste igapäevaelu, kuid mõjutavad ka ühiskonda tervikuna. Uuring aitab paremini mõista näiteks seda, mis määrab inimeste otsust paarisuhtesse astuda ja lapsi saada või sellest loobuda, millised on suhete lagunemise riskitegurid ning kuidas erinevad pered oma igapäevaelu korraldavad. Uuringu tulemused annavad teavet pereprotsesside muutumisest 21. sajandil ning on oluliseks aluseks Eesti perepoliitika täiustamisel.

Eesti pere- ja sündimusuuring koosneb mitmest etapist. Sel aastal saatis Kantar Emor kutsed ühele osale vastajatele kevadel ning teisele osale nüüd, aasta lõpus. Aastatel 2024 ja 2027 toimub uuringu teine ja kolmas küsitluslaine.

Küsimustik on veebipõhine ja sellele saab vastata nii arvutis kui ka nutitelefonis nii eesti kui ka vene keeles. Neile, kellel on rahvastikuregistris e-postiaadress, saadetakse uuringukutse e-postiga. Teiste poole pöördutakse telefoni teel või tavakirjaga.

Inimesed vanuses 18–60 on uuringule vastama palutud juhuvalimi alusel rahvastikuregistrist saadud andmete põhjal. Vastamine on vabatahtlik, kuid perede igapäevaelust tõetruu ja mitmekülgse pildi saamiseks on väga tähtis, et võimalikult paljud kutse saanud küsimustiku täidaksid.

Eesti pere- ja sündimusuuring on osa laiemast rahvusvahelisest uuringuprogrammist Generations and Gender Programme, mida koordineerib Hollandi Interdistsiplinaarne Demograafia Instituut NIDI. Uuringus osaleb 29 riiki. Alates 2019. aastast on pere- ja sündimusuuring arvatud Eesti riiklikult oluliste teadustaristute hulka.

Lisainfot projekti kohta leiab SIIT.

Allikas: Tallinna Ülikool