Kantar Emori uuringust selguvad kõige rohemeelsema kuvandiga ettevõtted

24.01.2023

Kantar Emor lisas oma trendiuuringute portfelli iga-aastase uuringu, kust selguvad Eesti inimeste hinnangul kõige keskkonnasõbralikumad ettevõtted.

Samuti kaardistab uuring, kuivõrd pühendunud on Eesti elanikud keskkonnahoiule ning kuidas nad hindavad Eesti ettevõtete, valitsuse ja omavalitsuste pühendumust keskkonnahoiule. Lisaks näitab uuring, millest lähtuvalt peavad inimesed erinevaid tooteid ja teenuseid keskkonnasõbralikemaks ning milline on valmisolek maksta selliste toodete eest rohkem.

„On märgata, et ettevõtted tähtustavad järjest enam keskkonnahoidu ning soovivad ka uuringutest sellekohast infot,“ rääkis uuringuekspert Katrin Männaste. „Eelmisel aastal viisime esimest korda Eesti inimeste seas läbi uuringu, kust selgusid nende meelest kõige keskkonnasõbralikumad ettevõtted. Soovime seda nüüd iga-aastaselt korrata ehk muuta see trendiuuringuks, et saaksime jälgida inimeste hoiakuid ajas ja nende võimalikku muutust,“ lisas ta. Männaste sõnul annab uuring ettevõtetele olulist tagasisidet, mõista paremini klientide ootusi ning teha läbimõeldud otsuseid.

Kõige rohemeelsema kuvandiga ettevõtted kaardistatakse neljas sektoris: tootmine, kaubandus, IKT/finants/telekom/meedia ja taristu. Möödunud aastal sai tootmisvaldkonnas esimeseks teraviljatöötleja Tartu Mill, kaubandusvaldkonnast Juhani Puukool, IKT/finants/telekom/meediavaldkonnast Eesti Rahvusringhääling ning taristuvaldkonnast Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK).

Uuring viiakse Eesti 15-74-aastaste elanike seas läbi veebruaris ja tulemusi esitletakse märtsis. Lisainfot leiad siit ning kui soovid ettevõtte esindajana uuringusse lähemat sissevaadet, siis võta ühendust meie uuringueksperdi Katrin Männastega (katrin.mannaste@kantar.com).

 

Katrin Männaste

Katrin Männaste

Uuringuekspert

+372 626 8539