Kõige mainekamaks õppesuunaks peetakse IT-d

21.06.2022

Ülekaalukalt kõige perspektiivikamaks õppesuunaks peavad Eesti 15–60-aastased elanikud juba mitmendat aastat järjest informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiate õppesuunda, kuhu soovitaks õppima minna 45%. See on kõige populaarsem nii naiste kui ka meeste, nii noorte kui ka vanade silmis, selgub Kantar Emori tehtud ülikoolide maine uuringust.

Esikolmikus tuuakse välja veel tehnikaalasid (27%) ning tervise ja arstiteaduse õppesuunda (20%).

Lisaks neile mainitakse enam ka ärindust ja haldust (15%) ning õigusteadust (11%).

15–24-aastaste noorte jaoks on pingerida aga veidi teistsugusem: peale informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiate (39%) peavad noored perspektiivikaks ärindust ja haldust (23%) ning tervise õppesuunda (18%), tehnikaga seotud alad on nende jaoks alles neljandal kohal (17%).

Kõige mainekamad ülikoolid ja rakenduskõrgkoolid, kus neid erialasid õppida, on nii kogu elanikkonna kui ka noorte sihtrühma hinnangul Tartu Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool, Tartu Tervishoiu Kõrgkool ning Eesti Lennuakadeemia.

Kantar Emor viib igal kevadel läbi ülikoolide maine uuringut, kus uuritakse Eesti ülikoolide ja kõrgkoolide tuntust ja mainet Eesti elanike hulgas. Uuringu küsitlustöö toimus 25. aprillist 18. maini ja selles osales 1329 Eesti elanikku vanuses 15–60 eluaastat.

Jaanika Hämmal

Jaanika Hämmal

Kantar Emori uuringuekspert

+372 626 8531