Parim teenindustase iseloomustab 2012. aastal pangandus- ja telekommunikatsioonisektori ettevõtteid

07.12.2012

TNS Emori poolt alates 2005. aastast läbiviidava võrdlusuuringu Eesti Teeninduse Indeks tulemused kinnitavad, et parim teenindustase iseloomustab pangandus- ja telekommunikatsioonisektori ettevõtteid.

Uuringus kaardistatud üheksa valdkonna ja 31 suurettevõtte pingerea esikümnes on neli panka ja kolm telekommunikatsiooniettevõtet.

TNS Emori uuringuspetsialist Sirje Spiegelberg: „Silmast silma teeninduse taset on hinnatud kõige paremaks kaubamajade kategoorias, telefoniteeninduse ja meiliteeninduse taset pangandusvaldkonna ettevõtete hulgas. Kuigi üldine tase teeninduslõikude hinnanguid vaadates on ühtlane, ei ole see siiski iseloomulik kõikidele sektoritele. Erisused on suuremad kaubandussektoris (nii kaubamajad kui ka rõivakaubandus) ning avaliku sektori ja infrastruktuuri valdkonna ettevõtete hulgas.

Vaadeldes tulemusi teeninduskanalite lõikes, võime tõdeda, et otsese, telefoni- ja meiliteeninduse tase on Eestis ühtlane, kõigi nimetatud teeninduskanalite keskmiseks hindeks kujunes 4-pallisel skaalal 3,3 palli.“

Ettevõtted, kelle teeninduse tase aastal 2012 kolme teeniduskanali hinnangute koosmõjul on kõige kõrgema hinde saanud, on järgmised (tähestikulises järjestuses): Danske Bank, Elion, Estravel, Nordea Pank, Politsei- ja Piirivalveamet, SEB, Swedbank, Tele2, Töötukassa, Viasat.

TNS Emori poolt perioodil 9. oktoober kuni 29. oktoober 2012 läbi viidud võrdlusuuringu Eesti Teeninduse Indeks raames hinnati 681 teeninduskontakti käigus kokku üheksas valdkonnas tegutseva 31 ettevõtte teenindust kolmes teeninduskanalis: otsene teenindus (321 kontakti), telefoniteenindus (186 kontakti), meiliteenindus (174 kontakti).

Eesti Teeninduse Indeksi kujunemise aluseks on 29 ettevõtte teeninduskvaliteedile antud keskmised hinnangud 4-pallisel skaalal.
ETI uuring teostati mystery shopping’u meetodil, kaardistused viisid läbi TNS Emori klienditeeninduse kvaliteedi uuringuteks koolitatud ostlejad.