Üle poole Eesti elanikest on arstiabiga rahul

14.03.2019

Üle poole Eesti elanikest on tervishoiukorraldusega rahul ja võrreldes varasemaga on oluliselt paranenud ka inimeste hinnang arstiabi kättesaadavusele, selgus haigekassa ja Kantar Emori tehtud uuringust.

Arstiabi korralduse ja riikliku ravikindlustusega on rahul pea kuus Eesti elanikku kümnest (58%).Haigekassa juhi Rain Laane sõnul on see tulemus rahuldav. „Seejuures on keskmisest rohkem rahul üle 75-aastased inimesed, kes tervishoiuteenuseid kõige rohkem kasutavad,“ selgitas Laane.

Möödunud aastal puutus ühel või teisel moel tervishoiuga kokku 96% kõikidest Eesti elanikest. Kõige sagedamini osteti retseptiravimeid (78%), külastati perearsti või pereõde (77%), käidi hambaarsti juures (62%) ja eriarsti vastuvõtul (51%). Mullu tervishoiuteenuseid kasutanud inimesed olid kõige rohkem rahul eriarstiabiga (89%) ja perearstiabiga (87%).

Võrreldes varasemaga on oluliselt paranenud hinnang arstiabi kättesaadavusele – 52% Eesti elanikkonnast peab seda heaks või pigem heaks. Rain Laane sõnul anti nii kõrgeid hinnanguid arstiabi kättesaadavusele viimati 2012. aastal. „Rahulolu arstiabi kättesaadavusega on kindlasti mõjutanud see, et tänu lisarahale oleme ravijärjekordi vähendanud näiteks lastearstide, kõrva-nina-kurguarstide, silmaarstide ja lastepsühhiaatrite vastuvõtule,“ lisas ta.

Rahulolu eriarstiabi teenusega on püsinud stabiilselt suur ja pooled inimesed on eriarsti vastuvõtule pääsemise kiirusega rahul. Ligi pooled eriarsti külastanutest pääsesid vastuvõtule ühe kuu jooksul ning pooltel läks arsti juurde pääsemiseks enam kui üks kuu. Inimestest, kes ei olnud eriarstiabiga rahul, leidis 39%, et eriarstiabi kättesaadavus võiks olla parem.

Loe edasi haigekassa kodulehelt.