Organisatsioon, juhtimine ja töötajad

Organisatsioon, juhtimine ja töötajad

Kas ettevõtte töötajad on tülikas kuluartikkel või asendamatu ja väärtuslik vara sõltub iga organisatsiooni kultuurist ja suhtumisest. Meie usume, et just inimesed on need, kes annavad organisatsioonile näo ning töötajate pühendumusest ja motiveeritusest sõltub ettevõtte edu.

Mida töötaja mõtleb, arvab ja tunneb nii oma töö, ülemuste kui ka organisatsiooni suhtes määrabki selle, milline on tema panus organisatsiooni töösse, mainesse ja arengusse. Töötajate tundmine aitab juhtidel mõista ja motiveerida töötajaid ning läbi töötajate pühendumuse kasvu tugevdada kliendisuhteid ja tõsta kogu ettevõtte kasumlikkust.

Töötajate uurimine on pidev protsess

Organisatsioonis toimuvate muutuste ajal on oluline saada tagasisidet töötajatelt, et mõista kuivõrd muutused neid mõjutavad ja kuidas nad sellega toime tulevad. See aitab kujundada kommunikatsiooni ning saada sisendit muutuste sujuvamaks läbiviimiseks.

Stabiilses keskkonnas on oluline tajuda, kuidas mõjutavad töötajate mõtte-maailma väliskeskkonna muutused. Samuti on see hetk vaatamiseks, millised on töötajate nägemused ja ootused organisatsiooni ja oma töökeskkonna arengu osas.

Töötajaid väärtustavas organisatsioonis on personaliuuring seireuuring, see on objektiivne tagasiside töötajatelt, mis on juhile oluline nii stabiilses kui ka muutuvas keskkonnas.

“Emori tööandjate maine uuringu põhjal on Eestis 2018. aastal palgatöötajate seas eelistatuimad tööandjad Eesti Energia, Tallink ja Skype.”

Töötajate kaasatuse ja pühendumuse mõõtmisel kasutame ennast üleilmselt hästi tõestanud TRI*M mudelit.

TRI*M Standard on kiirpilk organisatsioonile, vastused kolme nädalaga

TRI*M Standard on lihtne, kiire veebipõhise aruandlusega personaliuuring, mis mõõdab töötajate pühendumuse taset ja seda kõige rohkem mõjutavaid tegureid.

Standardmudelisse oleme välja sõelunud kõige tähtsamad teemad ja kõige paremini toimivad küsimused. Vaid olulisele keskendumine hoiab standardankeedi lihtsa ja ajasäästliku, jättes vajadusel ruumi ka teie organisatsiooni päevakajalistele teemadele.

Edukamaks sisejõul

TRI*M HiPO (High Performance Organisation) on töötajate uuringute raamistik, mis mõõdab teie organisatsiooni toimivust. See tuvastab teie organisatsiooni tugevad küljed ja tähelepanu vajavad  valdkonnad.

 

Mari-Liis Eensalu

Mari-Liis Eensalu

Kantar Emori juhtekspert

+372 626 8534

Karin Niinas

Karin Niinas

Juhataja, Kantar Emor

Tihti kipuvad hindajad määrima Y-generatsioonile pähe „unikaalseid“ omadusi, mis on tegelikkuses iseloomustanud noori inimesi läbi aegade. Ent Y-põlvkonnal on võrreldes varasematega ka eripärasid, mis tulenevad mitte mingist sünnipärasest unikaalsusest, vaid keskkonnast, kuhu on sünnitud. Ja keskkond on võrreldes 1990. aastatega vägagi muutunud.