Otsustajate meediauuring

Otsustajate meediauuringu eesmärk on anda ülevaade, milliseid meediatüüpe ja -kanaleid eelistavad Eesti tippjuhid oma igapäevases töös vajaliku teabe hankimiseks kasutada ning millised neist on oluliste otsuste langetamisel kõige olulisemad.

Uuring võrdleb kõiki Eesti suurimaid meediagruppe, kõrvutades neid ka välismaistega, ning hõlmab kõiki suurimaid meediatüüpe nagu ajalehed, ajakirjad, televisioon, raadio, sotsiaalmeedia ning uudisteportaalid.

 

Margo Veskimägi

Margo Veskimägi

Balti regiooni juht

+372 626 8500

Margo Veskimägi

Margo Veskimägi

Balti regiooni juht, Kantar Emor

On asju, mis selles andmete külluses ei muutu – see on inimene ja tema käitumine. Tehnoloogiliste uuenduste puhul ei tohi seda arusaama kaotada ning liialt andmetesse kinni jääda. Kui teed kampaaniat, on võimalik võtta sadakond mõõdikut, aga kui sa sellega igapäevaselt ei tegele, tunned end eksinult. Andmete kasutamise ülim eesmärk on ikka inimene ja tema käitumise mõistmine.