Otsustajate meediauuring

Otsustajate meediauuringu eesmärk on anda ülevaade, milliseid meediatüüpe ja -kanaleid eelistavad Eesti tippjuhid oma igapäevases töös vajaliku teabe hankimiseks kasutada ning millised neist on oluliste otsuste langetamisel kõige olulisemad.

Uuring võrdleb kõiki Eesti suurimaid meediagruppe, kõrvutades neid ka välismaistega, ning hõlmab kõiki suurimaid meediatüüpe nagu ajalehed, ajakirjad, televisioon, raadio, sotsiaalmeedia ning uudisteportaalid.

 

Margo Veskimägi

Margo Veskimägi

Balti regiooni juht

+372 626 8500

Katrin Männaste

Katrin Männaste

Emori uuringuekspert, Kantar Emor

Viimastel aastatel aset leidnud muutused brändide edetabelis viitavad sellele, et Eesti elanikud hindavad üha enam globaalseid ja vähem kohalikke kaubamärke. Nii leiame Kalevi kõrvalt Google’i.