Otsustajate meediauuring

Otsustajate meediauuringu eesmärk on anda ülevaade, milliseid meediatüüpe ja -kanaleid eelistavad Eesti tippjuhid oma igapäevases töös vajaliku teabe hankimiseks kasutada ning millised neist on oluliste otsuste langetamisel kõige olulisemad.

Uuring võrdleb kõiki Eesti suurimaid meediagruppe, kõrvutades neid ka välismaistega, ning hõlmab kõiki suurimaid meediatüüpe nagu ajalehed, ajakirjad, televisioon, raadio, sotsiaalmeedia ning uudisteportaalid.

 

Margo Veskimägi

Margo Veskimägi

Balti regiooni juht

+372 626 8500

Karin Niinas

Karin Niinas

Juhataja, Kantar Emor

Tihti kipuvad hindajad määrima Y-generatsioonile pähe „unikaalseid“ omadusi, mis on tegelikkuses iseloomustanud noori inimesi läbi aegade. Ent Y-põlvkonnal on võrreldes varasematega ka eripärasid, mis tulenevad mitte mingist sünnipärasest unikaalsusest, vaid keskkonnast, kuhu on sünnitud. Ja keskkond on võrreldes 1990. aastatega vägagi muutunud.