TNSMyClient – kõik ühes lahendus andmete kogumiseks ja edastuseks

TNSMyClient – kõik ühes lahendus andmete kogumiseks ja edastuseks

TNSMyClient on terviklik andmekogumis- ja tulemuste edastuse süsteem, mis võimaldab andmeid kiirelt ja efektiivselt koguda, analüüsida ja tulemused teile selgelt edastada.

Meie platvorm on ühtviisi sobilik nii lihtsate mikrouuringute läbiviimiseks kui asendamatuks töövahendiks kliendikogemuse juhtimisel äärmiselt komplekssete, eri riike ja paljusid kokkupuutepunkte hõlmavate uuringute puhul.

TNSMyClient tarkvaralahenduse on välja töötatud Kantar Emori arendusmeeskond Eestis ning seda on järjepidevalt arendatud üle 15 aasta. TNSMyClient on kasutusel nii kohalikul tasandil kui väljaspool Eestit Kantar Grupi ettevõtetes Baltikumis ja Skandinaavias ning mujal Euroopas.

Tootena positsioneerub TNSMyClient loogiliselt Kantari muude uuringulahenduste juurde ja ühtlasi toetab neid, võimaldades meie kogenud uuringuekspertidel pakkuda teie vajadustele kohandatud sidusaid terviklahendusi alates tagasiside kogumisest kuni kliendikogemuse juhtimiseni.

Miks just TNSMyClient?
  • Hea hind. TNSMyClient on sobiv ka väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele.
  • Kiire projekti käivitamine. Sõltudes konkreetse uuringu spetsiifikast võib eeltöödeks kuluv aeg olla kõigest paar päeva pikk või isegi lühem.
  • Toetus erinevatele seadmetele. Küsitluste läbiviimine on toetatud nii arvutitel ja tahvelarvutitel kui nutitelefonidel (sh uuringulingiga saadetavad SMS-kutsed).
  • Reaalajas tulemused. Kogutud andmed on veebikeskkonnas koheselt kättesaadavad ja jooksvalt jälgitavad.
  • Sisseehitatud häiresüsteem. Annab e-mailiga õigeaegselt märku nii üksikutest erandolukordadest kui võimalikest süsteemsetest vigadest ning on abiks jätkutegevuste juhtimisel ja planeerimisel.
  • Kõrgel tasemel automatiseeritus ja integreerimise võimalused muude süsteemidega. Uuringu erinevaid etappe ja protsesse on võimalik olulisel määral automatiseerida ja integreerida 3rd party tarkvaraga.
  • Turvalisus. Andmete kogumisel, hoidmisel ja nende turvalisuse tagamisel lähtub Kantar Emor kehtivatest õigusaktidest ning kasutab vajalikke ja ajakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmeid.
  • Kiire ja kompetentne tehniline tugi. Kohalik klienditugi ja arendusmeeskond tagavad vajaduse tekkides asjatundliku ning tõhusa abi.
Tulemuste edastus

Uuringutulemused presenteeritakse visuaalselt atraktiivsel kujul ja kasutajasõbralikus vormis TNSMyClient’i juhtpaneelidel, muutes nii ka suured andmekogud kergelt kasutatavaks, tuues hetkega teieni info, mis tasemel on põhilised võtmenäitajad; paneelid võimaldavad igal juhtimistasandil saada kiire ülevaate kõige olulisemast.

Juhtpaneelid on reaalajas uuenevad!

Interaktiivsed juhtpaneelid võimaldavad lisaks hetkeseisule vaadata trende ajas, viia läbi võrdlusi konkurentidega ja tuua välja erinevusi sihtrühmade vahel.

Väljaspool TNSMyClient platvormi kogutud uuringuandmestikku on võimalik tulemuste raporteerimise eesmärgil (ilma andmekogumisprotsessita) samuti meie süsteemi importida.

Juhtpaneelidel esitatud graafikud saab MyClient veebikeskkonnast ilma igasuguse lisavaevata eksportida otse Excelisse või Powerpoint esitlusse.

Tauno Mändla

Tauno Mändla

Kliendikogemuse ekspert

+372 626 8416

Heidi Reinson

Heidi Reinson

Juhtekspert, Kantar Emor

Rööprähklemine on mõnevõrra muutunud uueks normaalsuseks kõigis vanusegruppides – ca 3,5 tundi veedab keskmine eestlane mitme meediakanali seltsis korraga, ta vaatab diivanil telerit, toimetades samal ajal tahvelarvutis või klõpsides oma sülearvutis samaaegselt uudisteportaali ja sotsiaalmeedia vahel. Z-generatsiooni päevast moodustab see koguni 7 tundi ja 50 minutit!