Conjointi analüüs

Kui soovite paremini mõista inimkäitumist ja seda, kuidas me igapäevaseid otsuseid teeme, tuleb appi eeliskombinatsiooni analüüs Conjoint (lühendatult CBC – Choice-based Conjoint), mis jäljendab päris elus ette tulevaid olukordi, mil peame erinevate alternatiivide vahel valikuid tegema.

Mida teeb?

Määrab toote/teenuse optimaalse hinna JA pakendi/omaduste komplekti.

Lihtne ülesehitus, mugav vastata

Näitame vastajale 3–4 kontseptsiooni ning palume teha alternatiivide seast valik. Iga kontseptsioon koosneb kuni 8 erinevast kriteeriumist (nt bränd, tüüp, hind jne), mida omakorda varieeritakse 2–6 viisil (nt brändid Ford, Chevy, Dodge jne). Kõiki kriteeriume näidatakse võrdne arv kordi, võimaldades täpset ja sõltumatut mõõtmist ning hinnata iga kriteeriumi ja selle taseme eelistust/kasulikkust.

Conjoint

Conjoint

Kuidas erineb MaxDiffist?
  • MaxDiffis hindab või järjestab vastaja üksikuid kriteeriume, CBS-s väljendab ta eelistusi erinevate kombinatsioonide seast valides.
  • MaxDiff järjestab erinevad alternatiivsed kriteeriumid, CBC võrdleb aga erinevaid kriteeriumide kogumeid.
On laialt kasutatav

CBC-d kasutatakse eelkõige toote/teenuse optimeerimiseks ning hinna ja nõudluse vahelise seose uurimiseks. Näiteks:

  • tarbekaupade puhul: tootearenduse või portfelli hinnastrateegia optimeerimine;
  • tarbija tervis: tootepotentsiaali või hinnastrateegia määratlemine ja optimeerimine;
  • finantsteenuste pakkujatele: toote/portfelli konfiguratsioonide optimeerimine;
  • telekommunikatsioonitööstuses: oma toodete või tootekomplektide optimeerimine.
Kersten Jõgi

Kersten Jõgi

Kantar Emori uuringuekspert

+372 626 8582

Mari-Liis Eensalu

Juhtekspert, Kantar Emor

Tööandjate maine uuring näitab, et inimeste jaoks on tööandja valikul kõige olulisemad korralik palk, kindlus töö koha säilimises ning et töötajad tunneksid, et tööandja neist hoolib. Töötajaid väärtustav kuvand kujuneb erinevate tegurite koosmõjus: lisaks materiaalsele motivatsioonipaketile on väga oluline ka juhtimiskultuur.