Conjointi analüüs

Kui soovite paremini mõista inimkäitumist ja seda, kuidas me igapäevaseid otsuseid teeme, tuleb appi eeliskombinatsiooni analüüs Conjoint (lühendatult CBC – Choice-based Conjoint), mis jäljendab päris elus ette tulevaid olukordi, mil peame erinevate alternatiivide vahel valikuid tegema.

Mida teeb?

Määrab toote/teenuse optimaalse hinna JA pakendi/omaduste komplekti.

Lihtne ülesehitus, mugav vastata

Näitame vastajale 3–4 kontseptsiooni ning palume teha alternatiivide seast valik. Iga kontseptsioon koosneb kuni 8 erinevast kriteeriumist (nt bränd, tüüp, hind jne), mida omakorda varieeritakse 2–6 viisil (nt brändid Ford, Chevy, Dodge jne). Kõiki kriteeriume näidatakse võrdne arv kordi, võimaldades täpset ja sõltumatut mõõtmist ning hinnata iga kriteeriumi ja selle taseme eelistust/kasulikkust.

Conjoint

Conjoint

Kuidas erineb MaxDiffist?
  • MaxDiffis hindab või järjestab vastaja üksikuid kriteeriume, CBS-s väljendab ta eelistusi erinevate kombinatsioonide seast valides.
  • MaxDiff järjestab erinevad alternatiivsed kriteeriumid, CBC võrdleb aga erinevaid kriteeriumide kogumeid.
On laialt kasutatav

CBC-d kasutatakse eelkõige toote/teenuse optimeerimiseks ning hinna ja nõudluse vahelise seose uurimiseks. Näiteks:

  • tarbekaupade puhul: tootearenduse või portfelli hinnastrateegia optimeerimine;
  • tarbija tervis: tootepotentsiaali või hinnastrateegia määratlemine ja optimeerimine;
  • finantsteenuste pakkujatele: toote/portfelli konfiguratsioonide optimeerimine;
  • telekommunikatsioonitööstuses: oma toodete või tootekomplektide optimeerimine.
Aivar Voog

Aivar Voog

Kantar Emori ärisuuna juht

+372 626 8538

Karin Niinas

Juhataja, Kantar Emor

Tihti kipuvad hindajad määrima Y-generatsioonile pähe „unikaalseid“ omadusi, mis on tegelikkuses iseloomustanud noori inimesi läbi aegade. Ent Y-põlvkonnal on võrreldes varasematega ka eripärasid, mis tulenevad mitte mingist sünnipärasest unikaalsusest, vaid keskkonnast, kuhu on sünnitud. Ja keskkond on võrreldes 1990. aastatega vägagi muutunud.