Vastajale

Sinu arvamus loeb! Emori uuringutes osalejana mõjutavad just Sinu hinnangud mitmesuguseid valdkondi meie igapäevaelus: näiteks uute seaduste väljatöötamist; paremate ja tarbijasõbralikemate toodete ja teenuste kujundamist; turundajate ja kaupmeeste hinnakujunduse poliitikaid või tele- ning raadioprogrammide sisukust. Täname Sind Kantar Emori uuringutes osalemise eest!
Kersten_Jogi

Kersten Jõgi

Uuringuekspert, Kantar Emor

Sõna „kaubanduskeskus“ on ajale jalgu jäänud – tegemist ei ole pelgalt kaupade müügile orienteeritud ostukoha, vaid tõmbekeskusega, kuhu tullakse eri teenuseid tarbima ning meelelahutust otsima.