Meie tööd

Käitumisteaduste tiim on läbi viinud mahukaid uuringuprojekte ning nõustab era- ja avalikku sektorit käitumisteaduste rakendamisel nende probleemide lahendamiseks. Pakume näiteks:

 • kasutajakogemust kaardistavaid kvalitatiiv- või kvantitatiivuuringuid;
 • individuaalsete erinevuste seoseuuringuid, nt isiksuse ja tarbimise seoste kohta;
 • müksamise (nudging) ja teisi käitumisteaduste teemalisi koolitusi;
 • suuremaid käitumisteaduste uuringuid ühiskondlike probleemide lahendamiseks;
 • uute toodete või poliitikate katsetamisi ja nende läbiviimise nõustamist, sh müksamise eksperimente ja pilootuuringuid.
Olulisemad projektid:
 • Meeste nõustamis- ja tervishoiuteenuste kasutamise uuring (2022)
 • Isapuhkuse ja -hüvitise müksamisprojekt (2021–2022). Tutvu uuringuaruandega siin.
 • Alaealiste õigusrikkumistele suunatud lühisekkumiste analüüs (2021). Tutvu uuringuaruandega siin.
 • II pensionisamba lahkujate ja jätkajate võrdlusanalüüs (2020–2021)
 • Nügimismeetodite kasutamine soostereotüübivabade karjäärivalikute ja töötingimuste toetamiseks (2020–2022). Tutvu uuringuaruandega siin.
 • Klaasseinad ja klaaslagi Eesti IKT-s: müksud naiste osakaalu suurendamiseks IKT valdkonnas hariduses ja tööturul (2019−2021). Tutvu uuringuaruandega siin.
Mahukamad koolitused ja ettekanded:

SOS Lasteküla 2017

Siseministeerium 2019

Sotsiaalkindlustusamet 2020 ja 2021

Tervise Arengu Instituut 2019, 2021

Justiitsministeerium 2021

Heateo SA ja Swedbank, 2022

Anna Karolin

Anna Karolin

Uuringuekspert

+372 626 8537

Margo Veskimägi

Balti regiooni juht, Kantar Emor

On asju, mis selles andmete külluses ei muutu – see on inimene ja tema käitumine. Tehnoloogiliste uuenduste puhul ei tohi seda arusaama kaotada ning liialt andmetesse kinni jääda. Kui teed kampaaniat, on võimalik võtta sadakond mõõdikut, aga kui sa sellega igapäevaselt ei tegele, tunned end eksinult. Andmete kasutamise ülim eesmärk on ikka inimene ja tema käitumise mõistmine.