Meie tööd

Käitumisteaduste tiim on läbi viinud mahukaid uuringuprojekte ning nõustab era- ja avalikku sektorit käitumisteaduste rakendamisel nende probleemide lahendamiseks. Pakume näiteks:

 • kasutajakogemust kaardistavaid kvalitatiiv- või kvantitatiivuuringuid;
 • individuaalsete erinevuste seoseuuringuid, nt isiksuse ja tarbimise seoste kohta;
 • müksamise (nudging) ja teisi käitumisteaduste teemalisi koolitusi;
 • suuremaid käitumisteaduste uuringuid ühiskondlike probleemide lahendamiseks;
 • uute toodete või poliitikate katsetamisi ja nende läbiviimise nõustamist, sh müksamise eksperimente ja pilootuuringuid.
Olulisemad projektid:
 • Meeste nõustamis- ja tervishoiuteenuste kasutamise uuring (2022)
 • Isapuhkuse ja -hüvitise müksamisprojekt (2021–2022). Tutvu uuringuaruandega siin.
 • Alaealiste õigusrikkumistele suunatud lühisekkumiste analüüs (2021). Tutvu uuringuaruandega siin.
 • II pensionisamba lahkujate ja jätkajate võrdlusanalüüs (2020–2021)
 • Nügimismeetodite kasutamine soostereotüübivabade karjäärivalikute ja töötingimuste toetamiseks (2020–2022). Tutvu uuringuaruandega siin.
 • Klaasseinad ja klaaslagi Eesti IKT-s: müksud naiste osakaalu suurendamiseks IKT valdkonnas hariduses ja tööturul (2019−2021). Tutvu uuringuaruandega siin.
Mahukamad koolitused ja ettekanded:

SOS Lasteküla 2017

Siseministeerium 2019

Sotsiaalkindlustusamet 2020 ja 2021

Tervise Arengu Instituut 2019, 2021

Justiitsministeerium 2021

Heateo SA ja Swedbank, 2022

Heidi Reinson

Heidi Reinson

Juhtekspert

+372 626 8535

Karin Niinas

Karin Niinas

Juhataja, Kantar Emor

Tihti kipuvad hindajad määrima Y-generatsioonile pähe „unikaalseid“ omadusi, mis on tegelikkuses iseloomustanud noori inimesi läbi aegade. Ent Y-põlvkonnal on võrreldes varasematega ka eripärasid, mis tulenevad mitte mingist sünnipärasest unikaalsusest, vaid keskkonnast, kuhu on sünnitud. Ja keskkond on võrreldes 1990. aastatega vägagi muutunud.