Trendiuuringud 2024

 

Trendiuuringud on osa Kantar Emori rikkalikust trenditeabe andmebaasist, mida kasutame analüüsideks ja ärinõustamisel. Leia oma ettevõttele kasulik trendiuuring ja võta meiega ühendust!

Trendiuuringud 2024. aastal:
Trendiuuring Ajakava Kontakt
Balti tarbijaturu trendid

Kuidas on Eesti, Läti ja Leedu elanike tarbijakäitumine viimase 20 aasta jooksul muutunud? Põhjalik ülevaade nii ostu- ja tarbimiskäitumisest, finantskäitumisest, meediatarbimisest ja reklaamist kui ka majanduse ja jaesektori arengutest.

Ligipääsu värskeimatele andmetele saab osta meie e-poest.

Andmebaas 2001-2024

Uueneb igakuiselt

Raul Allas raul.allas@kantar.com
UUS! Eesti elanike valikud ilubrändide ja -kaupluste turul

Millised on inimeste iluteemalised hoiakud ja harjumused, milliseid ilukauplusi nad külastavad ja mis tooteid kasutavad ning eelistavad?

andmed uuenevad iga-aastaselt

 

Katariina Mäll katariina.mall@kantar.com

 

Erakondade seire

Erakondade reitingud, dünaamika, kasvupotentsiaal

Iga kuu

 

Aivar Voog aivar.voog@kantar.com
UUS! Eesti elanike usaldus- ja kindlustunde seire

Milline on Eesti elanike kindlustunne enda, oma pere ja riigi majandusliku hakkamasaamise osas ning mis suunas see nende hinnangul tulevikus liigub? Kuivõrd usaldavad Eesti elanikud erinevaid institutsioone? Andmestiku põhjal arvutame igakuiselt välja Eesti elanike usalduse ja kindlustunde indeksid.

Iga kuu Aivar Voog aivar.voog@kantar.com
KantarAtlase andmebaas

Milline on tarbija, brändi ja meedia omavaheline suhe. Andmebaas sisaldab andmeid u 100 tooterühma ja u 1300 brändi kohta.

Andmebaas 2009-2024 Elvin Heinla elvin.heinla@kantar.com
Poliitikute usaldusväärsus ja maine 

Milliseid poliitikuid usaldavad Eesti elanikud enim? Kes on eestimaalaste silmis kõige positiivsema mainega, kõige tugevama mainega?

Küsitlus: igakuiselt Aivar Voog aivar.voog@kantar.com
Finantskäitumise uuring

Eesti elanike hoiakud ja barjäärid erinevate finantstoodete kasutamise suhtes ning nende suhe rahaga üldisemalt. Laenamine (sh järelmaksud), säästmine (sh pension) ja investeerimine (sh krüptoraha) – kuidas inimesed nendesse teemadesse suhtuvad ning kuidas kajastub see nende käitumises? Millised brändid ja kõneisikud on usaldusväärsed? Kuidas mõjutavad finantskäitumist individuaalsed erinevused, nt haridus, isiksus või riskiisu?

Andmebaas 2018-2024

Täieneb jooksvalt, järgmine uuring valmib sügisel

Raul Allas raul.allas@kantar.com
NPS Benchmark soovitusindeks

Kas minu klientide kõrge rahulolu on piisavalt kõrge võrreldes konkurentidega ja teenindustippudega? Klientide rahulolu teenindusega veebikanalites.

Küsitlus: veebruar
Tulemused: märts
Kaisa Esko kaisa.esko@kantar.com
Rohekuvand 2024. Rohelise mõtteviisiga brändide TOP

Millised on Eesti elanike hoiakud keskkonnahoiu teemade osas ja millisena nad näevad enda rolli? Millised Eesti ettevõtted on Eesti elanike silmis kõige keskkonnasõbralikumad ja jätkusuutlikumad?

Küsitlus: veebruar
Tulemused: märts
Katrin Männaste katrin.mannaste@kantar.com
Kinnisvarabüroobrändide tuntus ja maine

Milliseid kinnisvarabüroosid hindavad Eesti elanikud parimaks? Mille järgi valitakse kinnisvarabürood, maaklerit? Büroode tuntus ja maine.

Küsitlus: märts
Tulemused: aprill
Anastassia Lesment
anastassia.lesment@kantar.com
Tööandjate maine | Eesti

Kuidas jõuda mainekamate tööandjate pingerea tippu?
Atraktiivseimad ja mainekaimad tööandjad palgatöötajate ning tudengite seas.

Küsitlus: märts
Tulemused: mai
Mari-Liis Eensalu
mari-liis.eensalu@kantar.com
Tööandjate maine | Läti

Kuidas jõuda mainekamate tööandjate pingerea tippu?
Atraktiivseimad ja mainekaimad tööandjad palgatöötajate ning tudengite seas.

Küsitlus: märts
Tulemused: mai
Mari-Liis Eensalu
mari-liis.eensalu@kantar.com
Tööandjate maine | Leedu

Kuidas jõuda mainekamate tööandjate pingerea tippu?
Atraktiivseimad ja mainekaimad tööandjad palgatöötajate ning tudengite seas.

Küsitlus: märts
Tulemused: mai
Mari-Liis Eensalu
mari-liis.eensalu@kantar.com
Avaliku sektori tööandjate maine

Millised organisatsioonid on Eesti töötava elanikkonna jaoks tööandjate pingerea tipus? (uuringut viime läbi iga 2 aasta tagant)

Küsitlus:
kevad
Tulemused:
kevad
Mari-Ann Ploom
mari-ann.ploom@kantar.com
Car Brand Health

Automarkide tuntus ja maineprofiil. Mida hindavad autoostjad auto valikul kõige enam? Milline on suhtumine elektriautodesse? Andmed on nii Eesti, Läti kui Leedu kohta.

Andmed 2005-2024 Triinu Ojala triinu.ojala@kantar.com
Brändide edetabel

Millised on meeldivaimad brändid Eesti elanike jaoks? Valik tehakse 150 brändi hulgast. Andmed on nii Eesti, Läti kui Leedu kohta.

Küsitlus: mai
Tulemused: juuni
Katrin Männaste katrin.mannaste@kantar.com
Brändide edetabel: toidubrändid

Millised on Eesti elanike jaoks kõige lemmikumad toidubrändid?

Küsitlus: mai
Tulemused: juuni
Katrin Männaste katrin.mannaste@kantar.com
Brändide edetabel: meediabrändid

Millised on Eesti elanike jaoks kõige lemmikumad meediabrändid?

Küsitlus: mai
Tulemused: juuni
Aivar Voog aivar.voog@kantar.com
Brändide edetabel: meditsiinikeskuste brändid

Milliseid tervisekliinikuid ja meditsiinikeskusi hindavad Eesti elanikud parimaks?

Küsitlus: juuni
Tulemused: juuli
Kaisa Esko kaisa.esko@kantar.com
Brändide edetabel: spordibrändid | Eesti, Läti ja Leedu

Millised on Eesti, Läti ja Leedu elanike lemmikspordibrändid?

Küsitlus: mai
Tulemused: juuni
Aivar Voog aivar.voog@kantar.com
UUS! Brändide edetabel: kindlustusbrändid | Eesti

Millised on Eesti elanike jaoks kõige mainekamad kindlustusbrändid?

Küsitlus: aprill
Tulemused: mai
Katariina Mäll
katariina.mall@kantar.com
Täiendkoolituse ja mikrokraadiprogrammide uuring 

Eesti elanike vajadused täiendkoolituse järele ja valmisolek omandada uusi teadmisi ja oskusi. Teadlikkus mikrokraadidest. Hoiakud koolitusettevõtete ja kõrgkoolide ja erinevate õppevormide osas.

Küsitlus: aprill 
Tulemused: mai
Anna Karolin
anna.karolin@kantar.com
Pakiveoteenuste turu kaardistus

Pakiveoteenuste kasutamine, teenusepakkujate tuntus. Teenusepakkujate kasvupotentsiaal ja riskid.

Küsitlus: mai
Tulemused: juuni
Kaisa Esko kaisa.esko@kantar.com
Ülikoolide maine

Eesti kõrgkoolide üldine mainepositsioon ja kuvand.

Küsitlus: mai
Tulemused: juuni
Jaanika Hämmal jaanika.hammal@kantar.com
Rakenduskõrgkoolide maine

Eesti rakenduskõrgkoolide üldine mainepositsioon ja kuvand.

Küsitlus: mai
Tulemused: juuni
Jaanika Hämmal jaanika.hammal@kantar.com
UUS! Kutseharidusasutuste maine

Eestis kutseõpet pakkuvate koolide tuntus ja maine. Kutsehariduse maine.

Küsitlus: sügis
Tulemused: sügis
Jaanika Hämmal jaanika.hammal@kantar.com
Tallinna kaubanduskeskuste seire

Konkurentsisituatsioon Tallinna suuremate kaubanduskeskuste ja kaubamajade vahel.

Küsitlus: august
Tulemused: oktoober
Anu Varblane anu.varblane@kantar.com
Tartu kaubanduskeskuste seire

Konkurentsisituatsioon Tartu suuremate kaubanduskeskuste ja kaubamajade vahel.

Küsitlus: august
Tulemused: september
Anu Varblane anu.varblane@kantar.com
Lojaalsusprogrammide atraktiivsus

Millised püsikliendiprogrammid on Eesti elanikele kõige atraktiivsemad?

Küsitlus: oktoober
Tulemused: november
Katariina Mäll katariina.mall@kantar.com
Kinnisvaraarendajate tuntus ja seire

Uue kodu otsijate eelistused ja vajadused, kliendikogemus. Eesti tuntuimad kinnisvaraarendajad.

Küsitlus: september
Tulemused: oktoober
Mari-Ann Ploom
mari-ann.ploom@kantar.com
Jaeseire

Toidukaupade jaeturu konkurentsiolukord, jaekettide kasvupotentsiaal ja riskid. Arengud toidukaupade e-ostmisel.

Küsitlus: september
Tulemused: oktoober
Kaisa Esko kaisa.esko@kantar.com
Turunduspraktikate trendiuuring

Kuidas Eesti turundajad ettevõtetes turundustegevusi planeerivad ja mille põhjal otsuseid teevad. Eesti turundusmaastiku võtmenäitajad.

Küsitlus: jaanuar, veebruar
Tulemused: märts
Anna Petermann
anna.petermann@kantar.com
Aivar Voog
aivar.voog@kantar.com
Eesti ettevõtete kulutused IT valdkonnale

Kui palju kulutavad Eesti ettevõtted IT-arendusele, tarkvarale, riistvarale? Kuidas planeeritakse kulutusi?

Küsitlus: märts
Tulemused: aprill
Aivar Voog aivar.voog@kantar.com

Alar Pink
alar.pink@mosaic.ee

Muuseumide ja elamuskeskuste tuntus ja maine

Millised on Eesti elanike jaoks kõige tuntumad muuseumid ja elamuskeskused, milliseid muuseume ja elamuskeskuseid nad on külastanud ja milliseid plaanivad järgmise 12 kuu jooksul külastada. Muuseumide ja elamuskeskuste NPS.

Küsitlus: oktoober
Tulemused: november
Anu Varblane anu.varblane@kantar.com
Eesti suurettevõtete tuntus ja maine

Millised on Eesti mainekaimad ja tuntuimad suurettevõtted?

Küsitlus: november
Tulemused: detsember
Katrin Männaste katrin.mannaste@kantar.com

 

Mari-Liis Eensalu

Juhtekspert, Kantar Emor

Tööandjate maine uuring näitab, et inimeste jaoks on tööandja valikul kõige olulisemad korralik palk, kindlus töö koha säilimises ning et töötajad tunneksid, et tööandja neist hoolib. Töötajaid väärtustav kuvand kujuneb erinevate tegurite koosmõjus: lisaks materiaalsele motivatsioonipaketile on väga oluline ka juhtimiskultuur.