Meditsiinikeskuste brändiuuring

Meditsiinikeskuste brändiuuringus kaardistame erinevate erakliinikute ja suurhaiglate tuntust, kasutust ning elanike hinnanguid nende kuvandile. Samuti saame teada, millised on Eesti inimeste hoiakud Eesti meditsiinisüsteemi suhtes.

Uuringus on kaetud järgmised teemad:

– Eesti elanike üldised hoiakud erinevate meditsiiniteenuste suhtes,
– erinevate meditsiiniasutuste tuntus Eesti elanike seas,
– Eesti elanike kokkupuuted meditsiiniasutustega,
– tervisekliinikute ja meditsiinikeskuste usaldusväärsus ja patsiendisõbralikkus,
ravikvaliteedi tase.

Meditsiinibrändide uuring toimus esimest korda aastal 2022. Tänavune, 2023. aasta uuring, viidi läbi veebis 6. juunist kuni 15. juunini. Kokku osales uuringus 1018 Eesti elanikku vanuses 15-74 aastat.

Loe ka:
Eesti elanikud peavad ooteaega arsti juurde pikaks, ent on valmis ootama tasuta visiiti

Kaisa Esko

Kaisa Esko

Uuringuekspert

+372 626 8542

Karin Niinas

Juhataja, Kantar Emor

Tihti kipuvad hindajad määrima Y-generatsioonile pähe „unikaalseid“ omadusi, mis on tegelikkuses iseloomustanud noori inimesi läbi aegade. Ent Y-põlvkonnal on võrreldes varasematega ka eripärasid, mis tulenevad mitte mingist sünnipärasest unikaalsusest, vaid keskkonnast, kuhu on sünnitud. Ja keskkond on võrreldes 1990. aastatega vägagi muutunud.