Meditsiinikeskuste brändiuuring

Meditsiinikeskuste brändiuuringus kaardistame erinevate erakliinikute ja suurhaiglate tuntust, kasutust ning elanike hinnanguid nende kuvandile. Samuti saame teada, millised on Eesti inimeste hoiakud Eesti meditsiinisüsteemi suhtes.

Uuringus on kaetud järgmised teemad:

– Eesti elanike üldised hoiakud erinevate meditsiiniteenuste suhtes,
– erinevate meditsiiniasutuste tuntus Eesti elanike seas,
– Eesti elanike kokkupuuted meditsiiniasutustega,
– tervisekliinikute ja meditsiinikeskuste usaldusväärsus ja patsiendisõbralikkus,
ravikvaliteedi tase.

Meditsiinibrändide uuring toimus esimest korda aastal 2022. Tänavune, 2023. aasta uuring, viidi läbi veebis 6. juunist kuni 15. juunini. Kokku osales uuringus 1018 Eesti elanikku vanuses 15-74 aastat.

Loe ka:
Eesti elanikud peavad ooteaega arsti juurde pikaks, ent on valmis ootama tasuta visiiti

Kaisa Esko

Kaisa Esko

Uuringuekspert

+372 626 8542

Margo Veskimägi

Balti regiooni juht, Kantar Emor

On asju, mis selles andmete külluses ei muutu – see on inimene ja tema käitumine. Tehnoloogiliste uuenduste puhul ei tohi seda arusaama kaotada ning liialt andmetesse kinni jääda. Kui teed kampaaniat, on võimalik võtta sadakond mõõdikut, aga kui sa sellega igapäevaselt ei tegele, tunned end eksinult. Andmete kasutamise ülim eesmärk on ikka inimene ja tema käitumise mõistmine.