Internet

Interneti uuringu eesmärk on aidata turundajal ja ka veebisaitidel endal valida oma sihtrühmaga suhtlemiseks ning reklaamikanalina sobivaimad leheküljed, andes kasulikku teavet veebilehtede kasutatavuse kohta ning olles väärtuslikuks sisendiks õigele sihtrühmale suunamisel.

Uuring kaardistab Eesti 15-74-aastaste internetikasutajate arvuti- ja internetikasutuse erinevaid aspekte alates kasutussagedusest ning lõpetades kasutatavate seadmetega (arvuti, tahvel, mobiil) ning kõikvõimalike internetitegevustega, milleks neid seadmeid kasutatakse. Interneti uuring kaardistab Eesti internetikasutaja ligi 80 erineva veebilehe kasutussagedust erinevate seadmete lõikes.

Uuringu tulemused võimaldavad võrrelda erinevaid arvuti, tahvelarvuti ja mobiiliga tehtavaid tegevusi, st hinnata, kuivõrd ja millistes funktsioonides üks või teine sihtrühm on asendamas arvutit mobiiliga.

Eraldiseisva teemana leiab täpsemat kaardistust tegevus sotsiaalmeedias – miks sotsiaalmeediat kasutatakse, milliseid tegevusi ning kui sagedasti seal tehakse, miks ja millist tüüpi brände ja fännilehekülgi jälgitakse jne.

Elvin Heinla

Elvin Heinla

Uuringuekspert

+372 626 8510

Karin Niinas

Karin Niinas

Juhataja, Kantar Emor

Tihti kipuvad hindajad määrima Y-generatsioonile pähe „unikaalseid“ omadusi, mis on tegelikkuses iseloomustanud noori inimesi läbi aegade. Ent Y-põlvkonnal on võrreldes varasematega ka eripärasid, mis tulenevad mitte mingist sünnipärasest unikaalsusest, vaid keskkonnast, kuhu on sünnitud. Ja keskkond on võrreldes 1990. aastatega vägagi muutunud.