Innovatsioon ja tootearendus

Edukad uuendused tuginevad mõistmisele, kuidas ja miks inimesed kasutavad erinevaid tooteid ja teenuseid, millised on inimeste vajadused ja nende rahuldamine erinevatel momentidel.

Meie aitame leida innovatsiooni juhtimiseks vajalikud olulised momendid ja toodete-teenuste kasutuse olukorrad.

Locator
Otsides ja avastades häid võimalusi

Locator

Inimesed kogevad brände mitmel erineval viisil. Nende kogemused ja valikud sõltuvad alati konteksti mõjutustest. Locator aitab leida kõige suurema kasvupotentsiaaliga toote-teenuse kasutusolukorrad. Locator on hea vahend esmaste innovatsiooniplaanide tegemisel.

Locator annab vastused küsimustele:
 • Millisel toote-teenuse kasutamisviisil (olukorral) on suurim kasvuvõimalus?
 • Kuidas saab minu bränd edukalt konkureerida erinevates kasutusolukordades ja -viisides?
 • Mida pean muutma, parandamaks toote-teenuse kasutuskogemust erinevates olukordades?
 • Kuidas optimeerida oma portfelli toote-teenuse erinevate kasutushetkede tarbeks?
Locatori kasud:
 • Leiab toote kasvuvõimaluse ja selle suuruse.
 • Aitab mõista brändi ja toote edukust konkurentsitingimustes.
 • Annab soovitused tootearenduseks mõjutamaks müügihindu.
 • Näitab võimalusi brändi kasvuks.

 

ValueManager
Loome edukad turustsenaariumid

ValueManager

Edukatel toodetel ja teenustel on optimaalne hinna ja omaduste (kvaliteedi) kombinatsioon, selle tasakaalu leidmine on väljakutse.

ValueManager kasutab uusimaid valiku modelleerimise tehnikaid, leidmaks omadused, mida tarbijad hindavad ja väärtustavad, ning hinna, mida nad on valmis maksma.

Meie adaptiivne lähenemine koos uudse simulaatoriga selgitab erinevate tooteomaduste kogumite ja hinnatasemete mõju turuedukusele, nii selguvad edukad turustsenaariumid, millele saate toetuda.

ValueManager annab vastused küsimustele:
 • Milliseid toote omadusi tarbijad tõesti väärtustavad?
 • Millised toote muudatused loovad tarbijatele lisaväärtust ja toetavad kasvu?
 • Millist hinda on tarbijad valmis maksma erinevate tootevariantide eest?
 • Kuidas optimeerida toodet ja hinda toetamaks pidevat kasvu?
ValueManageri kasud:
 • Meie “mis siis kui” turusimulatsioonid suurendavad teie konkurentsivõimet ja parandavad ärimõjude prognoose.
 • Erinevate toote- ja hinnakombinatsioonide turuosa prognoosid on täpsemad.
 • Prognoosib toote- ja hinnamuutuste võimalikke mõjusid kasvule.

 

Aivar Voog

Aivar Voog

Kantar Emori ärisuuna juht

+372 626 8538

Mari-Liis Eensalu

Juhtekspert, Kantar Emor

Tööandjate maine uuring näitab, et inimeste jaoks on tööandja valikul kõige olulisemad korralik palk, kindlus töö koha säilimises ning et töötajad tunneksid, et tööandja neist hoolib. Töötajaid väärtustav kuvand kujuneb erinevate tegurite koosmõjus: lisaks materiaalsele motivatsioonipaketile on väga oluline ka juhtimiskultuur.