Käitumisteadused

Igapäevaselt Excelis ja teistes dokumentides askeldades võib meelest minna, kelle jaoks me seda tööd üldse teeme — tarbijatele, klientidele, kodanikele - ehk siis inimestele. Suutmaks inimeste käitumist mõjutada, on oluline mõista nende praeguse käitumise tagamaid ning viise, mis aitaksid neil käituda teisiti. Aga kuidas kõnetada täiesti erinevatel eluteedel inimesi oma teenuse, toote või poliitikaga? Võib väita, et kõik olulised väljakutsed taanduvad lõpuks inimeste käitumise mõistmisele ja mõjutamisele. Meie Kantar Emori käitumisteaduste osakonnas, hellitusnimega müksamisüksuses, veame just inimkäitumist rambivalgusesse asetavaid uuringuid.

Mõned näited küsimustest, millele oleme viimastel aastatel vastuseid otsinud:

- Kuidas teha nii, et Eesti mehed elaksid tervena ja kauem? - Kuidas saaks alaealiseid õigusrikkujaid õigele rajale aidata? - Miks osad inimesed koguvad vanaduspõlveks, teised aga elavad tuleviku arvelt? - Kuidas müksata isasid oma lastega rohkem aega veetma? - Miks on IT-sektoris ikka veel nii vähe naisi? - Kuidas tööandjaid palgavahemikke avaldama utsitada?

Mari-Liis Eensalu

Juhtekspert, Kantar Emor

Tööandjate maine uuring näitab, et inimeste jaoks on tööandja valikul kõige olulisemad korralik palk, kindlus töö koha säilimises ning et töötajad tunneksid, et tööandja neist hoolib. Töötajaid väärtustav kuvand kujuneb erinevate tegurite koosmõjus: lisaks materiaalsele motivatsioonipaketile on väga oluline ka juhtimiskultuur.