Reklaamipanuste uuring AdEx

Reklaamikulutuste uuringut AdEx viib Kantar Emor läbi alates aastast 1994, olles avatud kõigile huvitatud osapooltele, kaasa arvatud meediakanalitele, meedia omanikele, reklaami- ja meediaagentuuridele ja reklaamiandjatele.

AdExi reklaamipanuste uuring  võimaldab tellida soovitud väljavõtet konkreetsest reklaamist kõigis meediatüüpides (sh reklaamklippi teles), saada ülevaadet huvitatud tootevaldkonna reklaamipanustest, koostada reklaamijate TOP-e erinevate perioodide, toodete, kanalite lõikes.

Uuringuga on kaetud kaheksa meediatüüpi: telekanalid, raadiojaamad, ajalehed ja ajakirjad, välireklaamikanalid, internetikeskkonnad, otsepost ning kino.

AdEx on suurepärane võimalus saada reklaamiturust täielik ülevaade.

Konkurentide kohta saab teada:

  • kes panustas
  • kui palju panustas
  • kasutatud meedia
  • esituskordade sagedus

Reklaamirahade jagunemise osas saab teavet:

  • meediatüüpide lõikes
  • väljaannete/kanalite lõikes.

 

Elvin Heinla

Elvin Heinla

Uuringuekspert

+372 626 8510

Karin Niinas

Karin Niinas

Juhataja, Kantar Emor

Tihti kipuvad hindajad määrima Y-generatsioonile pähe „unikaalseid“ omadusi, mis on tegelikkuses iseloomustanud noori inimesi läbi aegade. Ent Y-põlvkonnal on võrreldes varasematega ka eripärasid, mis tulenevad mitte mingist sünnipärasest unikaalsusest, vaid keskkonnast, kuhu on sünnitud. Ja keskkond on võrreldes 1990. aastatega vägagi muutunud.