Meie tiim

Anna Karolin on Kantar Emori käitumisteaduste ekspert ning pikaajalise kogemusega projektijuht. Kantar Emoris on Anna olnud kaasautor ja ekspert mitmes suures müksamisprojektis: isapuhkuse müksamine, sooliste stereotüüpide vähendamine ning meeste tervishoiuteenuste kasutamise uuring. Anna on samuti viinud läbi erinevaid kvantitatiiv- ja kvalitatiivuuringuid ning müksamisalaseid koolitusi avalikule ja erasektorile.

Enne Kantar Emori tiimiga liitumist töötas Anna sotsiaalministeeriumis tööhõive teemadega, juhtides näiteks Coursera tasuta kursuste katsetusprojekti ning tulemuspõhist rahastamist tööturuteenuste valdkonnas. Annal on pikaajaline kogemus ka argumenteerimise ja avaliku esinemise ning esinemishirmu teemadel koolitaja ja konsultandina ettevõttes Speaksmart. Ta on kaasa löönud paljudes kodanikualgatustes, pikaajaliselt näiteks valimisvalvurina valimiskampaaniaid jälgides.

Annat huvitavad enim käitumisteaduste koolitused, ühiskondlikke probleeme lahendavad uuringud ning kasutajakogemuse analüüs. Anna räägib hea meelega käitumisteaduste teemadest ka erinevatel üritustel ja konverentsidel.

 

Jaanika Hämmal on Kantar Emori juhtekspert, kes oma 20-aastase töötee jooksul on peamiselt juhtinud avaliku sektori tellitud sotsiaal- ning avaliku arvamuse uuringuid. Uuringute teemad on muuhulgas puudutanud tervishoidu, soolist ja perevägivalda ning inimkaubandust, soolist võrdõiguslikkust, vanemaealiste toimetulekut, riskiteadlikkust ja ohtude ennetust eri valdkondades, korruptsiooni.

Tema juhitud müksamisprojektid on puudutanud või puudutavad soolisi stereotüüpe hariduses ja tööturul ning meeste tervishoiuteenuste kasutamist; samuti on ta eksperdina osalenud projektis, kus müksati mehi enam isapuhkust võtma. Jaanikal on pikaajaline kogemus nii kvantitatiivsete kui ka kvalitatiivsete uuringuprojektide kavandamisel, läbiviimisel ja analüüsimisel.

Väliseksperdina kaasame Kantar Emori pikaaegse töötaja Heidi Reinsoni.

Heidi Reinson on Tartu Ülikooli psühholoogia instituudi doktorant ning tarbija- ja majanduskäitumise õppejõud SSE Riias. Heidi õpingud majandusteaduses ja kognitiivses psühholoogias ning tema tööalane taust turunduspraktikuna annab talle unikaalse vaate nii uuringutele kui ka inimkäitumise analüüsimisele üldisemas plaanis. Esimesena Baltikumis hakkas Heidi läbi viima neuroturundusuuringuid turunduskommunikatsiooni testimisel.

Kantar Emoris osales Heidi mitmetes müksamisprojektides. Heidi viimaste aastate meelisteemad on soostereotüübid, sh isapuhkust ja naiste karjäärivalikuid puudutav. Oma doktoritöös uurib ta peamiselt II pensionisamba reformi mõju ning juhib selleteemalisi uuringuprojekte, sh randomiseeritud online-katseid erinevate sekkumiste kavandamiseks. Lisaks on Heidi alates läbi viinud arvukalt käitumisteaduste- ja müksamiskoolitusi nii era- kui ka avalikule sektorile.

Lisaks neile osalevad käitumisteaduste projektides ka Kantar Emori andmeteadlased ja teised kolleegid.

Margo Veskimägi

Balti regiooni juht, Kantar Emor

On asju, mis selles andmete külluses ei muutu – see on inimene ja tema käitumine. Tehnoloogiliste uuenduste puhul ei tohi seda arusaama kaotada ning liialt andmetesse kinni jääda. Kui teed kampaaniat, on võimalik võtta sadakond mõõdikut, aga kui sa sellega igapäevaselt ei tegele, tunned end eksinult. Andmete kasutamise ülim eesmärk on ikka inimene ja tema käitumise mõistmine.