Käitumisteaduste meistriklass: VEENA&MÜKSA

Käitumisteaduste meistriklass: VEENA&MÜKSA

Teaduslik raamistik käitumise mõjutamiseks

Pea kõikide väljakutsete lahendamine on vähemal või suuremal määral seotud inimeste käitumise muutmisega. Olgu selleks soov, et kliendid kasutaksid just teie tooteid ja teenuseid või hoopis eesmärk kolleegide tööharjumusi muuta.

Kuidas aga muuta inimeste käitumist?

Inimesi argumentide või käskude-keeldudega veendes (n-ö ratsionaalne mudel)

VS.

Muutes konteksti või valikute disaini (n-ö pehme mudel)

 

VEENA&MÜKSA on Kantar Emori loodud töötuba, mis võtab kokku kümme olulist inimkäitumist suunavat printsiipi, mille mõjukus on käitumisökonoomika ja -psühholoogia valdkonna teadusuuringutega tänaseks juba kinnitust leidnud.

Töötoas osalejad saavad nii teoreetilised teadmised sellest, millised tegurid meie otsustusprotsessis rolli mängivad, kui ka praktilise töövahendi checklist’i kujul, mida rakendades saab luua veenvamaid sõnumeid ja strateegiaid inimeste käitumise mõjutamiseks. Osalejatele tutvustatakse võimalusi, kuidas meid ümbritsevat konteksti muutes saab potentsiaalselt esile kutsuda muutusi inimeste käitumises ehk n-ö veenda inimesi teisiti käituma ilma ratsionaalsetele argumentidele toetumata. Töötoast saab kasulikke nippe, mille kaudu inimesi enda jaoks sobivas suunas käituma „müksata“.

Nimi VEENA&MÜKSA koondab endas kümmet töötoas käsitletavat printsiipi. Seega on töötoas struktureeritud aastakümnete jooksul tehtud teadusuuringutest saadud info kokkuvõtlikuks, lihtsalt haaratavaks ja praktiliselt kasutatavaks mudeliks.

 

VEENA&MÜKSA koolitus koosneb interaktiivsest loengust, mille käigus antakse teemast teoreetiline ülevaade, ning praktilisest töötoast, milles antakse osalejatele võimalus omandatud teadmiste abil oma töökontekstis olulisi probleeme läbi mõelda ja neile efektiivseid lahenduskäike leida.

Koolituse materjalid kohandatakse vastavalt sihtrühmale ja väljakutsele, mis on osalevale asutusele hetkel kõige olulisem.

VEENA&MÜKSA töötoa on koostanud ja viivad läbi Kantar Emori kogenud käitumisteaduste uuringueksperdid.

Lisainfo saamiseks võta meiega julgesti ühendust!

Heidi Reinson

Heidi Reinson

Kantar Emori juhtekspert

+372 626 8535

Heidi Reinson

Heidi Reinson

Juhtekspert, Kantar Emor

Rööprähklemine on mõnevõrra muutunud uueks normaalsuseks kõigis vanusegruppides – ca 3,5 tundi veedab keskmine eestlane mitme meediakanali seltsis korraga, ta vaatab diivanil telerit, toimetades samal ajal tahvelarvutis või klõpsides oma sülearvutis samaaegselt uudisteportaali ja sotsiaalmeedia vahel. Z-generatsiooni päevast moodustab see koguni 7 tundi ja 50 minutit!