Brändi strateegia ja positsioneering: NeedScope

NeedScope aitab muuta brändid vastupandamatuks ja edukaks

NeedScope

 

Brändid on vastupandamatud, kui tarbijad intuitiivselt ja enesestmõistetavalt eelistavad osta neid ikka ja jälle. Vastupandamatute brändide tõmbejõud ei ole maagia ega juhus, see on teadlikult loodud ja juhitud protsess. Vastupandamatud brändid erinevad oma konkurentidest, sest vastavad tarbijate vajadustele kõige täpsemalt.

NeedScope mudel on töövahend tarbijate emotsioonide tajumiseks ning nende vajaduste mõistmiseks. Tugev ja püsiv suhe tarbija ja brändi vahel tekib siis, kui tarbijate vajadused on rahuldatud mitte ainult pindmisel, funktsionaalsel tasandil, vaid ka sügavamal, tundeid vallandaval tasandil.

NeedScope annab vastused küsimustele:
  • Milline on teie brändi külgetõmbejõud, kas see on tarbijate jaoks vastupandamatu? Kuidas suurendada oma brändi külgetõmbejõudu?
  • Kas vastab teie bränd tarbijate vajadustele? Kuidas muuta brändi positsioneeringut?
  • Milline on konkurentsiolukord turul tarbija vajaduste vaatekohast?
  • Kuidas optimeerida oma brändiportfelli?
  • Kus on turul kasvuruumi, millised on rahuldamata vajadused?
  • Millised puutepunktid ja momendid on teie brändi tarbijatele kõige olulisemad? Kuidas suunata teie brändi kommunikatsioon olulistesse puutepunktidesse?
Vaata NeedScope mudelit tutvustavat videot:
Aivar Voog

Aivar Voog

Kantar Emori ärisuuna juht

+372 626 8538

Karin Niinas

Juhataja, Kantar Emor

Tihti kipuvad hindajad määrima Y-generatsioonile pähe „unikaalseid“ omadusi, mis on tegelikkuses iseloomustanud noori inimesi läbi aegade. Ent Y-põlvkonnal on võrreldes varasematega ka eripärasid, mis tulenevad mitte mingist sünnipärasest unikaalsusest, vaid keskkonnast, kuhu on sünnitud. Ja keskkond on võrreldes 1990. aastatega vägagi muutunud.