Brändi strateegia ja positsioneering: NeedScope

Brändi strateegia ja positsioneering: NeedScope

NeedScope aitab muuta brändid vastupandamatuks ja edukaks

NeedScope

 

Brändid on vastupandamatud, kui tarbijad intuitiivselt ja enesestmõistetavalt eelistavad osta neid ikka ja jälle. Vastupandamatute brändide tõmbejõud ei ole maagia ja juhus, see on teadlikult loodud ja juhitud protsess. Vastupandamatud brändid erinevad oma konkurentidest, sest vastavad tarbijate vajadustele kõige täpsemalt.

NeedScope mudel on töövahend tarbijate emotsioonide tajumiseks ning nende vajaduste mõistmiseks. Tugev ja püsiv suhe tarbija ja brändi vahel tekib siis, kui tarbijate vajadused on rahuldatud mitte ainult pindmisel funktsionaalsel tasandil, vaid ka sügavamal, tundeid vallandaval tasandil.

NeedScope annab vastused küsimustele:
  • Milline on mu brändi külgetõmbejõud, kas ta on tarbijatele vastupandamatu? Kuidas saan suurendada oma brändi külgetõmbejõudu?
  • Kas mu bränd vastab tarbijate vajadustele? Kuidas muuta brändi positsioneeringut?
  • Milline on konkurentsiolukord turul tarbija vajaduste vaatekohast?
  • Kuidas optimeerida oma brändiportfelli?
  • Kus on turul kasvuruumi, millised on rahuldamata vajadused?
  • Millised puutepunktid ja momendid on minu brändi tarbijale kõige olulisemad? Kuidas suunata minu brändi kommunikatsioon olulistesse puutepunktidesse?
Vaata NeedScope mudelit tutvustavat videot:
Aivar Voog

Aivar Voog

Kantar Emori uuringuekspert

+372 626 8538

Katrin Männaste

Katrin Männaste

Emori uuringuekspert, Kantar Emor

Viimastel aastatel aset leidnud muutused brändide edetabelis viitavad sellele, et Eesti elanikud hindavad üha enam globaalseid ja vähem kohalikke kaubamärke. Nii leiame Kalevi kõrvalt Google’i.