Kvalitatiivsed uuringulahendused

Oluliste hetkede mõistmine

Kuidas sünnivad tarbijate otsused? Kas seda saab mõjutada? Enamasti teevad inimesed valikuid oma vaikimisi häälestusega teisi kaasamata. Kõik inimesed on kogenud muutuste hetki, mil olemasolevad harjumused murtakse, kus proovitakse uusi brände, avastatakse uued vajadused ning muudetakse oma käitumist.

Need ongi olulised suurte võimaluste hetked. Meie aitame teie olulisi võimaluste hetki määratleda ja mõista.

Süvasukeldus erinevate valdkondade mõistmiseks

Turundajatele on väljakutseks tõsiasi, et see, mida inimesed mõtlevad, tunnevad ja ütlevad, ei seostu hästi sellega, mida nad tegelikult teevad. Inimeste motiivid ja vajadused ei pruugi alati teisenduda käitumiseks, mitmed sekkuvad tegurid, nagu harjumus, inerts ja keskkonnamõjud, määravad, mida inimesed tegelikult brändide ja toodete ostmisel ning kasutamisel teevad.

Meie kvalieksperdid kasutavad kognitiivse psühholoogia ja käitumisteadusega lähenemisviise, andmaks teile arusaama, kuidas inimesed teevad valikuid ja mis mõjutab teie valdkonnas käitumisharjumusi – kuidas saab muuta, kinnistada või tugevdada harjumusi, aktiveerida toote kasutamist või mõjutada ostukoha valikuid.

Me kasutame erinevaid käitumiskeskseid tehnikaid mõistmaks käitumise eripärasid valdkonniti, millised on konteksti, brändi võimaluste ja nõrkuste mõjud.

Kvalitehnikad:
  • Fookusgrupp, kus vestlusringis osaleb kuni 10 sihtrühma liiget. Moderaatori juhitud vestlus avab erinevad vaatenurgad ning  seisukohad.
  • Minigrupid, kus vestlusringis osaleb kuni 6 sihtrühma liiget. Väiksem osalejate arv võib luua vähem variatiivsust, kuid võimaldab laskuda veelgi sügavamasse vestlusse iga osalejaga.
  • Süvaintervjuud ja ekspertintervjuud, kus vastaja vestleb uurijaga kahekesi. Süvaintervjuu on ainuvõimalik delikaatsetel uuringuteemadel või privaatsust vajavates sihtrühmades.
  • Etnograafilised vaatlused, kus uurija vaatleb loomulikus tarbimiskeskkonnas, nagu näiteks kodus, kaupluses vmt, jälgides tavapärast protsessi teatud tegevuste tegemisel, toodete kasutamisel, ostude sooritamisel jne.
  • Töötoad on efektiivsed loominguliste uuringuprobleemide korral või teatud sihtrühmades, kus soovitakse jõuda konkreetse eesmärgini – näiteks ettevõttesisene töötuba eesmärgiga lahti mõtestada probleemi, uut uuringuteadmist nt ConversionModel uuringust jmt.
Meie kvaliuuringute võimalused ja ruumid

Erineva suuruse ja sisustusega ruumid toetavad erinevate kvalilähenemiste praktiseerimist: alates klassikalisest rühmaintervjuust või personaalsest süvaintervjuust kuni töötubade modereerimiseni. Vaba õhkkonna loomiseks on laual vesi, kohv ja tee koos suupistetega. Samuti on mugav teha kirjalikke rühmatöid.

Meie ruumid sobivad intervjuudeks erinevate sihtrühmade esindajatega – olgu siis intervjuud tavatarbija, ärikliendi või lastega. Ärisektori sihtrühma esindajad saavad tunda end koduselt ärilõuna stiilis toimuvates vestlusringides.

Kvaliuuringute üks võlusid on intervjuu vahetu jälgimine. See pakub igale uuringu tellijale võimaluse kuulata oma klienti ja tema arvamusi neutraalses keskkonnas, loob tingimused mõistmaks ja tunnetamaks sõnavara ning konteksti, kuidas kliendid teist räägivad. Kantar Emoris saab tellija vestluse käiku jälgida videoülekande vahendusel, seades end mugavalt sisse eraldi ruumides, mis on varustatud sünkroontõlke võimalusega ja Wi-Fi-ühendusega.

Aivar Voog

Aivar Voog

Kantar Emori ärisuuna juht

+372 626 8538

Karin Niinas

Juhataja, Kantar Emor

Tihti kipuvad hindajad määrima Y-generatsioonile pähe „unikaalseid“ omadusi, mis on tegelikkuses iseloomustanud noori inimesi läbi aegade. Ent Y-põlvkonnal on võrreldes varasematega ka eripärasid, mis tulenevad mitte mingist sünnipärasest unikaalsusest, vaid keskkonnast, kuhu on sünnitud. Ja keskkond on võrreldes 1990. aastatega vägagi muutunud.