Turunduseksperdid sihikul:

Eesti turunduspraktikad: turunduse võtmenäitajad, prioriteedid ja tulevikuplaanid

UURINGU TAUST JA EESMÄRGID

Suheldes igapäevaselt eri valdkondade turundusjuhtidega, on sageli küsitud, kas meil on teadmist, kuidas teised Eesti turundajad oma tegevusi plaanivad ning mille põhjal otsuseid teevad.

LEIAME KOOS VASTUSED

Turundusotsustajate uuringu eesmärgiks on anda sisend turundusvaldkonna ekspertidele Eesti turundusmaastiku võtmenäitajatest, pakkudes numbrilist võrdlust teiste ettevõtete praktikate, nende prioriteetide ja tulevikuplaanidega.

TURUNDUSVALDKONNA TRENDIUURINGU VÄÄRTUS

Te saate võrdlusbaasi, objektiivse infoallika ja diagnostika, et:
 • teha paremaid turundusotsuseid, kasutades numbrilist tuge ja Eesti turunduspraktikaid;
 • planeerida ja kaitsta eelarvet ning
 • optimeerida kulutusi, st vältida üle- või alakulutamist ning olla efektiivsem.

UURINGU FOOKUS JA KÜSIMUSED

UURINGU DISAIN JA TEIE INVESTEERING

Metoodika

 • Koondpildi kokkupanekuks kutsume kokku turundusekspertide paneeli, milles osalevad turundusvaldkonna otsustajad, kes vastutavad ettevõttes turundustegevuste ja -eelarve eest.
 • Turundusekspertide paneel esindab nii suuremaid tegevusvaldkondi kui ka sektoreid.
 • Suhtlus ekspertide paneeliga toimub veebiintervjuuna.

Tulemused

 • Kõik uuringus osalejad saavad peale uuringu valmimist üheks kuuks tasuta juurdepääsu valitud põhitulemustele, mis sisaldavad ka võrdlusi varasemate andmetega.
 • Täisaruanne võimaldab kõiki uuringutulemusi detailsemalt analüüsida ettevõtete tegevusfookuse, turunduseelarve suuruse, sektori, ettevõtte vanuse, töötajate arvu ja valdkondade (jaekaubandus, tööstus ja muu) lõikes. Lisaks põhitulemustele sisaldab täisaruanne ka infot, mis ülalpool on märgitud punaste punktidena.
 • Uuringu tulemused on esitatud Power BI tööruumis raportina, mis sisaldab interaktiivseid jooniseid ja tulemuste kommentaare. Uuringu tellijale saadame ligipääsu raportile Power BI keskkonnas. Tööruumis olevat teavet saab soovi korral alla laadida ka .pptx või .pdf formaadis.

Ajakava

 • Andmekorje: jaanuar ja veebruar 2024
 • Aruanne: märts 2024

Teie investeering

 • Täisaruande hind: 1490 € + km, uuringu leiad meie e-poest.

MÕNED NÄITED UURINGU TULEMUSTEST (KITSAMATES SEGMENTIDES)

ME OLEME KOMMUNIKATSIOONI- JA BRÄNDIUURINGUTE ESIRINNAS

MIKS KANTAR EMOR?

Kantar on pika ajalooga ja usaldusväärne partner strateegilise tarbijatundmise teabe pakkumisel ja mõtestamisel.

100 riiki, üle 30 000 töötaja – Kantari globaalne kogemus.

30 aastat kogemust Eesti inimeste mõistmisel.

Aivar Voog

Aivar Voog

Kantar Emori ärisuuna juht

+372 626 8538

Kristiina Saks

Juhtekspert, Kantar Emor

Inimesed hindavad endiselt traditsioonilisi offline-reklaamikanaleid, samas kui turundajad eelistavad online'i. Offline-kanalites ajavad reklaamid inimesi vähem närvi, sest need tulevad nende igapäevaellu rohkem möödaminnes. Seevastu internetis käituvad reklaamid tihtilugu nagu ebaviisakad külalised, kes ei teata oma tulekust ette ja saabuvad kõige ebasobivamal hetkel.