Uus trendiuuring:

Eesti elanike valikud ilubrändide ja -kaupluste turul 2024

UURINGU TAUST JA EESMÄRGID

Kantar Emor on juba aastaid pakkunud rida erinevaid trendiuuringuid, mis aitavad erinevate valdkondade ettevõtetel saada head sisendit turul toimuva kohta ning võimaldavad teha nutikaid turundusotsuseid. Käesolevaga pakume esmakordselt trendiuuringut ka iluvaldkonna kohta.

UURINGU VÕTMETEEMAD

UURINGU MEETOD JA MAKSUMUS 

Sihtgrupp
– Trendiuuring tugineb meie KantarAtlas tarbimis-, brändi- ja meediatrendide seire andmebaasile.
– Kord aastas küsitleme veebiintervjuudes 1500 Eesti elanikku vanuses 16-74.
– Uuringu valim on esinduslik Eesti elanike suhtes nende keele, vanuse, soo ja piirkonna lõikes.

Ajakava
– Andmekorje toimub igal kevadel ja uued andmed on analüüsivalmis iga aasta keskel.
– Veebruaris 2024 valminud trendiaruanne tugineb kahe viimase aasta (2022, 2023) andmebaasidele.
– Andmebaas uueneb taas 2024. aasta kolmandas kvartalis.

Investeering
– Saate ligipääsu interaktiivsele aruande tööruumile MS Power BI keskkonnas. Aruande kasutuslitsents annab aastase juurdepääsu andmestiku tööruumile. Juurdepääsud on personaalsed ja meilipõhised. Üks kasutajalitsents sisaldab kuni kolme töötaja juurdepääsu.
– Aruande ja andmestiku varalised ja mittevaralised õigused kuuluvad Kantar Emorile.
– Aastase kasutuslitsentsi investeering on 1990 eurot, millele lisandub käibemaks.
Eraldi tellimusena pakume ka suulist esitlust Tallinnas või MS Teams kaudu.

Uuringu saad soetada meie e-poes või pöördudes uuringuspetsialist Katariina Mälli poole.


Video: Uuringuspetsialist Katariina Mäll tutvustab uut uuringut.

UURINGUS KAARDISTATUD

OLEME KOMMUNIKATSIOONI- JA BRÄNDIUURINGUTE ESIRINNAS

MIKS KANTAR EMOR?

 

Katariina Mäll

Katariina Mäll

Uuringuspetsialist

+372 626 8550

Kristiina Saks

Juhtekspert, Kantar Emor

Inimesed hindavad endiselt traditsioonilisi offline-reklaamikanaleid, samas kui turundajad eelistavad online'i. Offline-kanalites ajavad reklaamid inimesi vähem närvi, sest need tulevad nende igapäevaellu rohkem möödaminnes. Seevastu internetis käituvad reklaamid tihtilugu nagu ebaviisakad külalised, kes ei teata oma tulekust ette ja saabuvad kõige ebasobivamal hetkel.