Toidubrändide uuring

Alates 2017. aastast läbiviidavas toidubrändide uuringus vaatame, millised toidu- ja joogibrändid on Eesti inimeste jaoks kõige meeldivamad. Uuring aitab mõista suundumusi ja anda sisendit ning tagasisidet brändi juhtimisele pikemas vaates.

Ülevaates katame järgmisi teemasid:

– kuidas suhtub tarbija Sinu brändi, millisena see positsioneerub võrreldes 1) konkurentidega, 2) erinevates sihtrühmades ning 3) erinevate väärtushoiakutega inimeste seas;
– milliste toidu- ja joogibrändide puhul on meeldivus kasvamas, milliseid valitakse lemmikute hulka senisest vähem ning mis suunas liigub Sinu brändi meeldivus;
– millised on trendid tarbija lemmikbrändides valdkonniti;

Toidubrändide edetabeli väljaselgitamiseks paluti vastajail etteantud nimekirja (brändinimi koos logoga) alusel valida kuni viis tema jaoks kõige meeldivamat – valik tuli teha 100 brändi seast. Mais 2023 veebis läbi viidud uuringus osales 1094 inimest vanuses 15–74 aastat üle kogu Eesti.

Loe ka:
Eesti inimeste lemmiktoidubrändide pingereas astuvad Kalevile kandadele liha- ja piimabrändid

Katrin Männaste

Katrin Männaste

Uuringuekspert

+372 626 8539

Karin Niinas

Karin Niinas

Juhataja, Kantar Emor

Tihti kipuvad hindajad määrima Y-generatsioonile pähe „unikaalseid“ omadusi, mis on tegelikkuses iseloomustanud noori inimesi läbi aegade. Ent Y-põlvkonnal on võrreldes varasematega ka eripärasid, mis tulenevad mitte mingist sünnipärasest unikaalsusest, vaid keskkonnast, kuhu on sünnitud. Ja keskkond on võrreldes 1990. aastatega vägagi muutunud.