Brändide edetabel: meediabrändid

2023. aastal viisime juba neljandat korda läbi meediabrändide uuringu, kus selgitasime 81 Eesti meediabrändi seast välja Eesti inimeste lemmikud.

Uuringus on kaetud järgmised teemad:
– meediabrändide spontaanne tuntus;
– kõige meeldivamad meediabrändid, sh eelistused vastavalt sotsiaal-demorgaafilistele näitajatele (sugu, vanus, rahvus, elukoht, haridus, sissetulek);
– inimeste tagasiside meediabrändidele lahtistest kommentaaridest;
– meediabrändide usaldusväärsus inimeste silmis;
– meediabrändide eelistajate väärtussegmendid;
– võrdlus varasemate uuringutega.

Populaarseimate meediabrändide väljaselgitamiseks palusime vastajail etteantud nimekirja alusel valida kuni viis tema jaoks kõige meeldivamat – valik tuli teha 81 nimetuse seast. Viimase uuringu viisime läbi veebis maikuus 2023 ja selles osales 1094 inimest vanuses 15–74 aastat. Valim on esinduslik Eesti elanikkonna suhtes.

Tahaksid rohkem teada? Ligipääsu värsketele andmetele saad osta meie e-poest.

Loe ka:
Eesti tuntuim meediabränd on Postimees, kuid armastatuim ETV
Eesti elanike armastatuim meediabränd on ETV

Aivar Voog

Aivar Voog

Kantar Emori ärisuuna juht

+372 626 8538

Mari-Liis Eensalu

Juhtekspert, Kantar Emor

Tööandjate maine uuring näitab, et inimeste jaoks on tööandja valikul kõige olulisemad korralik palk, kindlus töö koha säilimises ning et töötajad tunneksid, et tööandja neist hoolib. Töötajaid väärtustav kuvand kujuneb erinevate tegurite koosmõjus: lisaks materiaalsele motivatsioonipaketile on väga oluline ka juhtimiskultuur.