Eesti tuntuim meediabränd on Postimees, kuid armastatuim ETV

11.07.2022

Spontaanselt kõige tuntum meediabränd Eesti elanike jaoks on Postimees, millele järgnevad mõningase vahega Delfi, ERR ja ETV, selgub Kantar Emori tehtud meediabrändide uuringust.

Postimehe tuntus pole aastaga muutunud – seda nimetas spontaanselt kõige sagedamini seitse inimest kümnest –, kuid teiste suuremate meediabrändide tuntus on võrreldes eelmise aastaga kasvanud ning seega meediabrändide edetabeli liidri ja järgnevate vahe kahanenud.

Aidatud tuntuse poolest ehk etteantud 76 meediabrändi hulgast valisid Eesti elanikud lemmikmeediabrändiks Eesti Rahvusringhäälingu telekanali ETV, mida märkis enim meeldivate brändide hulka 39% elanikest. ETV-le järgnevad edetabelis Delfi (29%), ERR (28%) ja Postimees (25%).

Kõige suuremad erinevused brändieelistustes ilmnevad rahvuste lõikes: kui eestlaste selgeks lemmikuks on aastaid olnud ETV, siis venekeelsete elanike lemmikuks on sellel aastal tõusnud ETV+. Eelnevatel aastatel on venekeelsete eelistuste tipus olnud Delfi ja Postimees.

Populaarseimate meediabrändide väljaselgitamiseks palusime vastajail etteantud nimekirja alusel valida kuni viis tema jaoks kõige meeldivamat – valik tuli teha 76 nimetuse seast. Nimekirja aluseks on Kantar Emori erinevatest uuringutest saadud kogemus. Uuringu alguses kaardistame igal aastal meeldivaimad meediabrändid ka lahtise küsimusega (spontaanne tuntus), et järgmises uuringulaines oleks võimalik korrigeerida vastajatele etteantavat nimekirja. Uuringus osales 1065 Eesti elanikku vanuses 15–74 eluaastat.

 

Aivar Voog

Aivar Voog

Kantar Emori ärisuuna juht

+372 626 8538