Eesti elanike armastatuim meediabränd on ETV

19.06.2020

Äsja avalikustatud Kantar Emori trendiuuringust „Eesti meediabrändid 2020“ selgub, et Eesti elanike armastatuim meediabränd on pika ajalooga avalik-õiguslik telekanal ETV. Erameediast on armastatuim Delfi, millele järgneb väga väikse vahega Postimees.

ETV-d pidas on lemmik-meediabrändide hulka kuuluvaks 37 protsenti Eesti elanikest, sealjuures suurim on meeldivus eestikeelse elanikkonna seas, kelle hulgast ligi pool (47%) nimetas ETV-d oma meelisbrändiks. „ETV peamiste tugevustena tõid vastajad välja reklaamivabaduse, usaldusväärsuse ja head saated. ETV eristub selgelt teistest telekanalitest tänu sellele, et kanal on avalik-õiguslik ja oma selge näoga,“ kommenteeris Kantar Emori uuringuekspert Kristiina Kruuse.

Delfi kuulus 32 protsendi ja Postimees 30 protsendi Eesti elanike meelisbrändide hulka. „Mõlema väljaande tugevustena nimetati aktuaalsust, päevakajalisust, uudistega kursis hoidmist ja lisaks veel terve rida eri laadi põhjuseid,“ lisas Kruuse.

Muu rahvuse lemmikud on väga tasavägiselt Postimees ja Delfi ning kolmandal kohal on ETV+. „Nii värske meediabrändide uuring kui ka Kantar Emori eriolukorra ajal tehtud meedia usaldusväärsuse uuring näitavad, et muukeelne elanikkond usaldab ja neile meeldib järjest enam Eesti venekeelne meedia,“ rääkis Kruuse.

Noorte (15–24) sihtrühma esikolmiku moodustasid TV3, Sky Plus/Sky Radio ja ERR. Kruuse sõnul jäi küsitlusperiood aega, mil oli just olnud eetris „Maskis laulja“ finaal ning saade aitas tugevdada kanali kuvandit noorte sihtrühmas.

„Meediabrändide edetabeli esikümnes domineerivad peamiselt suurte meediamajade peamised väljaanded ja kanalid, millel on lai levik ja mis kõnetavad eri sihtrühmi. Ainsaks kitsama sihtrühma meediabrändiks, mis esikümnesse mahtus, oli National Geographic,“ kõneles Kruuse.

Kokku oli uuringus põhjalikuma vaatluse all 75 Eesti meediabrändi, sh nii raadio, tele-, trüki- kui ka veebimeedia. Küsitlusele vastas 1304 inimest ja uuring on Eesti elanikkonna suhtes esinduslik. Küsitlus toimus maikuus 2020.

Kristiina Saks

Kristiina Saks

Juhtekspert

+372 528 7669