Eesti elanikud usaldavad enim ETVd ja ERRi uudisportaali

30.03.2020

Eesti elanikud usaldavad praeguses kriisis kõigist meediakanalitest ülekaalukalt kõige rohkem ETVd ja ERRi uudisteportaali, millele järgnevad Postimees ja Delfi, selgub Kantar Emori eriolukorra seireuuringust.

ETVd mainis kõige usaldusväärsemate meediakanalite hulgas 45 protsenti Eesti elanikest ja tervelt 60 protsenti eestlastest, ERRi uudisportaali aga 35 protsenti Eesti elanikest, seejuures hindasid selle uudistekanali informatsiooni väärtust võrdväärselt kõrgelt nii eestlased kui ka venelased. Muukeelsete hulgas ületas ka venekeelseid uudiseid avaldavat ERRi portaali 37 protsendiga vaid ETV+.

Postimehe märkis kõige usaldusväärsemate meediakanalite hulgas ära veerand Eesti elanikest, ka siin oli eesti- ja muukeelse lugejaskonna toetus pea võrdne. Delfit loeb kõige usaldusväärsemate meediakanalite hulka kuuluvaks 22 protsenti eestimaalastest, eestlastest aga 18,4 protsenti ja muukeelsetest 28 protsenti. Seega peavad eestlased praeguses kriisis usaldusväärsemaks Postimeest ja selle veebikanalit, muukeelsed aga Delfit.

Kantar Emori strateegiakonsultandi Kristiina Kruuse sõnul jäi uuringus nii eesti- kui ka venekeelseid uudiseid edastavate meediakanalite varju mõneti teenimatult Vikerraadio, sest selle kuulajad on vaid eestlased. „Uuringus osalenud muukeelsete hinnang Vikerraadiole oli seega nullilähedane, sest nad ei kuula seda – neil on oma Raadio 4,“ ütles Kruuse. „Kui aga võtta arvesse üksnes eestlaste hinnangut Vikerraadio usaldusväärsusele, siis on Vikerraadio ERRi uudisportaali järel ja Postimehe ees kolmandal kohal.“

Kruuse sõnul on rõõmustav seegi, et muukeelsete elanike hinnangul on ETV+ oma 37 protsendiga oluliselt usaldusväärsem kui Venemaa RTR (15%) või PBK (14%). „Kriisis vajavad inimesed tõest informatsiooni ja nüüd me näeme, et nad teavad väga hästi, kust seda saada,“ märkis ta. „Küsisime ka seda, kui paljud Eesti elanikud nimetavad kõige usaldusväärsemate infoallikate hulgas sotsiaalmeediakanaleid ning selgus, et vaid 3,7 protsenti. Ent teisalt ütles 8,5 protsenti küsitletutest sedagi, et nemad ei usalda üldse mitte mingisugust meediat.“

Meediakanali usaldusväärsusele hinnangu andmisel ei pruugi aga olla otsest seost sellega, kui palju inimesed seda kasutavad. Kui Kantar Emor päris eriolukorra seireuuringus, milliseid meediakanaleid eestimaalased küsitlusele eelneval nädalal jälgisid, kinnitas üle 70 protsendi küsitletutest, et Delfit, 58 protsenti jälgis Postimeest, 53 protsenti ETVd, 42 protsenti ERRi uudisportaali ja 41 protsenti sotsiaalmeediat. Eestlaste hulgas oli siiski populaarseim ETV (72%), muukeelsete seas aga Delfi (82%) järel ETV+ (58%). Ka selle näitajaga ületas ETV+ Venemaa telekanaleid mäekõrguselt.

Kruuse sõnul kujundab inimeste meediatarbimist lisaks infokanalite usaldusväärsusele ka harjumus ning ka kriisiajal ei kao kuhugi vajadus meelelahutuse järele. „Meelelahutuse puhul ei pruugi usaldusväärsus olla kõige olulisem näitaja,“ ütles ta. „Aga päris kindlasti kinnitab ka seesama ETV+ näide, et praegu suunatakse silmad ja telekapulti või arvutiklaviatuuri toksivad sõrmed varasemast rohkem sinna, kus on inimeste arvates usaldusväärne informatsioon.“

Läinud nädalal alustanud Kantar Emori eriolukorra radar jälgib edaspidi iganädalaselt Eesti elanike infovälja, hoiakuid ja käitumist eriolukorras. Eelmise nädala küsitlus viidi 628 Eesti elaniku hulgas läbi perioodil 23.–25. märts.

 

Kristiina Saks

Kristiina Saks

Juhtekspert

+372 528 7669