Avaliku sektori tööandjate maine uuring

Kantar Emor viib iga kahe aasta tagant läbi avaliku sektori tööandjate maine uuringut, kus palgatöötajatel palutakse panna pingeritta suuremad avaliku sektori tööandjad. Kas soovid saada tagasisidet just oma organisatsioonile ja teada, mida töötajatele pakkuda, et olla atraktiivsem tööandja? Saad ka teada, kas ja millistena tajuvad palgatöötajad avaliku ja erasektori vahelisi erinevusi.

Uuringu tulemused annavad hea ülevaate avaliku sektori tööturu trendidest ja dünaamikast. Uuring on kasulikuks tööriistaks kõigile, kes kujundavad personalipoliitikat avalikus sektoris ja/või tegelevad värbamise ja tööandja maine kujundamisega.

Uuring katab järgmisi teemasid:
– töötajate ootused tööandjate suhtes,
– avaliku sektori atraktiivsus tööandjana palgatöötajate seas,
– eelistatud avaliku sektori tööandjad Eestis,
– tööandja emotsionaalse kuvandi kaardistus,
– võrdlus erasektori tööandjatega.

Esialgne kaardistatavate avaliku sektori asutuste nimekiri (võib muutuda):

Eesti kohtud | Eesti Pank | Eesti Rahvusraamatukogu | Eesti Rahvusringhääling | Eesti Töötukassa | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus | Finantsinspektsioon | Haridus- ja Noorteamet | Haridus- ja Teadusministeerium | Häirekeskus | Justiitsministeerium | Kaitseministeerium | Kaitsevägi | Keskkonnaagentuur | Keskkonnaamet | Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus | Kliimaministeerium | Maa-amet | Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium | Maksu- ja Tolliamet | Politsei- ja Piirivalveamet | Prokuratuur | Põllumajandus- ja Toiduamet | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet | Päästeamet | Rahandusministeerium | Rahandusministeeriumi Infotehnoloogiakeskus | Rahvusarhiiv | Regionaal- ja Põllumajandusministeerium | Registrite ja Infosüsteemide Keskus | Riigi Infosüsteemi Amet | Riigi IT Keskus | Riigi Tugiteenuste Keskus | Riigikantselei | Riigikogu Kantselei | Siseministeerium | Siseministeeriumi Infotehnoloogia- ja Arenduskeskus | Sotsiaalkindlustusamet | Sotsiaalministeerium | Statistikaamet | Tallinna linna ametiasutused | Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet | Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus | Terviseamet | Tervisekassa | Transpordiamet | Vanglateenistus | Välisministeerium |

Viimati viisime uuringu läbi 2022. aastal, küsitlusele vastas 1002 palgatöötajat üle Eesti.

Loe ka:
Atraktiivseim avaliku sektori tööandja on Keskkonnaamet

Mari-Ann Ploom

Mari-Ann Ploom

Uuringuekspert

+372 626 8436

Karin Niinas

Juhataja, Kantar Emor

Tihti kipuvad hindajad määrima Y-generatsioonile pähe „unikaalseid“ omadusi, mis on tegelikkuses iseloomustanud noori inimesi läbi aegade. Ent Y-põlvkonnal on võrreldes varasematega ka eripärasid, mis tulenevad mitte mingist sünnipärasest unikaalsusest, vaid keskkonnast, kuhu on sünnitud. Ja keskkond on võrreldes 1990. aastatega vägagi muutunud.